Åpne hovedmenyen

Liste over guvernører i Hawaii

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over guvernører i delstaten Hawaii og det tidligere Territoriet Hawaii. Guvernøren er delstatens øverste leder og kommandør for delstatens væpnede styrker.

Da Hawaii ble annektert av USA som et territorium i 1898, hadde området en president. Guvernøren ble utnevnt av USAs president fra 1900. Hawaii ble en ny delstat den 21. august 1959 og guvernørene velges av folket.

Guvernøren velges for en periode på fire år, og tiltrer den første mandagen i desember etter valget. Viseguvernøren (lieutenant governor) velges for samme periode, og har siden 1964 blitt valgt på samme valgseddel som guvernøren. En grunnlovsendring i 1978 opprettet en grense på tre perioder for begge embeder. Dersom guvernøren er utenfor delstaten eller midlertidig ute av istand til å utøve sine plikter, overtar viseguvernøren stillingen som fungerende guvernør. Viseguvernøren overtar også som guvernør dersom guvernøren trekker seg eller dør før embedsperioden opphører; dette har imidlertid hittil aldri skjedd.

Av delstatens sju guvernører, har to blitt valgt for tre perioder og tre har blitt valgt for to perioder. Bare den første guvernøren William F. Quinn ble valgt for en periode, selv om han også tjenestegjorde en periode som territoriets guvernør. Ingen guvernør har trukket seg fra embedet før perioden har utløpt, og ingen har dødd i embedstiden.

Den sjette guvernøren Linda Lingle ble valgt i 2002 og gjenvalgt i 2006. Hun var den første kvinnelige og den første jødiske guvernør i delstaten.

Neil Abercrombie er den nåværende guvernøren.

Guvernører i territoriet HawaiiRediger

Guvernører i delstaten HawaiiRediger

Tidligere nålevende guvernørerRediger