Liste over dobbeltkjønnede navn i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over dobbeltkjønnede navn i Norge. Den inneholder fornavn som er gitt minst tre ganger i hvert kjønn i Norge i perioden 1900–1974.[1]

Navn Mest brukt som Prosentandel kvinner Prosentandel menn
Agne mannsnavn 21 79
Aino kvinnenavn 95 5
Alexis mannsnavn 15 85
Ali 43 57
Amor 33 67
Andree mannsnavn 24 76
Andri kvinnenavn 81 19
Andry 50 50
Andy 41 59
Arly 32 68
Audun mannsnavn 1 99
Augunn 56 44
Benito mannsnavn 23 77
Benny 67 33
Berny kvinnenavn 97 3
Brett mannsnavn 30 70
Carly kvinnenavn 70 30
Cary 57 43
Cecil mannsnavn 17 83
Charlot mannsnavn 27 73
Charly mannsnavn 15 85
Chris mannsnavn 15 85
Chriss mannsnavn 10 90
Clary kvinnenavn 85 15
Claude mannsnavn 17 83
Conny kvinnenavn 87 13
Daniele 58 42
Dominique 35 65
Eddy mannsnavn 20 80
Eddie mannsnavn 3 97
Eidis 42 58
Eine kvinnenavn 73 27
Eli kvinnenavn 99 1
Elis 36 64
Ellis 61 39
Francis mannsnavn 10 90
Frid kvinnenavn 98 2
Friedel 67 33
Frøy 60 40
Gabriele kvinnenavn 91 9
Gay kvinnenavn 71 29
Gerd kvinnenavn 99,9 0,1
Gerry mannsnavn 7 93
Gill 56 44
Gudni 55 45
Gunne mannsnavn 29 71
Gunni kvinnenavn 98 2
Gyrd mannsnavn 28 72
Gøran mannsnavn 18 82
Hardy mannsnavn 22 78
Hedley mannsnavn 4 96
Hedly mannsnavn 12 88
Helle kvinnenavn 95 5
Helvig kvinnenavn 88 12
Henny kvinnenavn 99,8 0,2
Inge mannsnavn 3 97
Ingeleif 41 59
Ingeleiv kvinnenavn 96 4
Ingleif mannsnavn 21 79
Ingleiv mannsnavn 27 73
Jackie mannsnavn 13 87
Janis 40 60
Janne kvinnenavn 99,7 0,3
Jannik kvinnenavn 76 24
Janny kvinnenavn 97 3
Jean 50 50
Jerry mannsnavn 7 93
Jin 64 36
Jo mannsnavn 4 96
Joan kvinnenavn 98 2
Johnnie 31 69
Johnny mannsnavn 1 99
lohfly mannsnavn 1 99
Jone mannsnavn 6 94
Jonne kvinnenavn 78 22
Jonni mannsnavn 20 80
Jonnie kvinnenavn 79 21
Jonny mannsnavn 3 97
Joran kvinnenavn 95 5
Jøran 27 73
Jørand 72 28
Jørann 74 26
IOPSUH kvinnenavn 79 21
Jorun 46 54
Jørund mannsnavn 2 98
Jorunn kvinnenavn 83 17
Kai mannsnavn 0,1 99,9
Kam 45 55
Kari kvinnenavn 99,9 0,1
Karol mannsnavn 24 76
Kay mannsnavn 20 80
Keith mannsnavn 4 96
Kelly 63 37
Kenny 64 36
Kerry kvinnenavn 81 19
Kim mannsnavn 11 89
Kimberly kvinnenavn 84 16
Klaudi mannsnavn 16 84
Kristen mannsnavn 1 99
Kristinn 38 63
Laurence 46 54
Lauri mannsnavn 11 89
Laurie kvinnenavn 83 17
Lee 50 50
Leone kvinnenavn 73 27
Lesley kvinnenavn 94 6
Leslie mannsnavn 23 77
Lindy kvinnenavn 81 19
Lois 60 40
Lonnie 57 43
Lyche 58 42
Lynn kvinnenavn 81 19
Magni kvinnenavn 99 1
Margon mannsnavn 18 82
Maria kvinnenavn 99 1
Marian kvinnenavn 89 11
Marin mannsnavn 11 89
Mario mannsnavn 3 97
Marvel kvinnenavn 95 5
Matti mannsnavn 8 92
Merle kvinnenavn 78 22
Michele 70 30
Nicol 43 57
Nicola kvinnenavn 75 25
Nikola 39 61
Nore 63 37
Oleif 51 49
Oleiv 41 59
Oli kvinnenavn 89 11
Olli 69 31
Olov 40 60
Orla 33 67
Orsa 52 48
Pauli mannsnavn 7 93
Petro mannsnavn 16 84
Randy 68 32
René mannsnavn 11 89
Renee kvinnenavn 97 3
Reni kvinnenavn 81 19
Rode mannsnavn 25 75
Rodny 47 53
Rudi mannsnavn 12 88
Rudy 32 68
Said mannsnavn 9 91
Sandy 54 46
Sigfrid kvinnenavn 96 4
Sigfried 65 35
Silva 62 38
Sonny 73 27
Sølve mannsnavn 8 92
Terier 40 60
Terry mannsnavn 17 83
Theodore 26 74
Thonny kvinnenavn 81 19
Thony 71 29
Thore mannsnavn 0,2 99,8
Tommi mannsnavn 14 86
Toni 46 54
Tonni 73 28
Tonny 66 34
Tony mannsnavn 7 93
Tore mannsnavn 0,3 99,7
Torgny mannsnavn 5 95
Une kvinnenavn 85 15
Wallis 38 63
Willie mannsnavn 6 94
Yvon 46 54

Se også

Referanser

  1. ^ Olav Veka (1991). Namneboka (Nynorsk). Oslo: Samlaget.  [side 165]