Liste over ordførere i Ullensaker

Wikimedia-listeartikkel
Herredshuset ble oppført i 1901 og huset Ullensakers kommuneadministrasjon til 1967.

Liste over ordførere i Ullensaker. Ullensaker kommune ble opprettet ved innføringen av formannskapslovene av 1837. I 1908 ble det gjort en grensejustering mot Sørum, så en mindre del med 12 innbyggere ble overført til Ullensaker.

Periode Ordfører Yrke Parti
1838–1839 Knud Martin Ingier Kaptein
1840–1841 Andreas Nikolai Stenersen Residerende kapellan
1842–1843 Hieronymus Fredrik Stange Heiss Løytnant
1844–1845 Andreas Nikolai Stenersen Residerende kapellan
1846–1853 Lars Sigvardt Bøhn Gårdbruker og auksjonarius
1854–1857 John Larsen Prokurator
1858–1869 Lars Sigvardt Bøhn Gårdbruker og auksjonarius
1870–1881 Jens Eriksen Hovin Gårdbruker
1882–1887 Hans Amundsen Furulund Gårdbruker og verkseier Venstre
1888–1891 Christian Olsen Gårdbruker Høyre
1892–1893 Hans Amundsen Furulund Gårdbruker og verkseier Venstre
1894–1897 Tron Jensen Hovin Gårdbruker Høyre
1898–1901 Hans Jacob Kogstad Lærer Venstre
1902–1907 Martin Løken Gårdbruker Venstre
1908–1916 Ole Laake Major Venstre
1917–1931 Martin Løken Gårdbruker Høyre/Bondepartiet
1932–1933 Karl Bogstad Gårdbruker Bondepartiet
1934–1937 Martin Julius Halvorsen Boktrykker Arbeiderpartiet
1941–1942 Hallvard Tveiten Skolebestyrer NS
1943–1945 Olav M. Furuseth Gårdbruker NS
1945–1947 Hans M. Gystad Overkonduktør Arbeiderpartiet
1948–1951 Karl Bogstad Gårdbruker Bondepartiet
1952–1959 Hallgeir Furnes Skoleinspektør Arbeiderpartiet
1959–1969 Thor Gystad Jernbanefullmektig Arbeiderpartiet
1970–1975 Bjarne Larsen Lærer Arbeiderpartiet
1976–1979 Einar Evensen Høyre
1980–1983 Magne Hafstad Veterinær Senterpartiet
1984–1987 Ole Korslund Flyvelederassistent Arbeiderpartiet
1988–1991 Almar Adriansen Oberst Høyre
1992–1993 Tron Erik Hovind Gårdbruker Senterpartiet
1994–1999 Ole Korslund Flyvelederassistent Arbeiderpartiet
1999–2003 Turid Smestad Jakobsen Høyre
2003–2015 Harald Espelund Gårdbruker Fremskrittspartiet
2015– Tom Staahle Sykepleier Fremskrittspartiet

KilderRediger

Se ogsåRediger