Liste over Norges handelsministre

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over norske handelsministre fra opprettelsen i 1947 og frem til avviklingen av departementet i 1987. Ved kgl.res. 5. desember 1947 ble et nytt Handelsdepartement opprettet, og det tidligere Departementet for handel, sjøfart, industri og håndverk skiftet navn til Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet, til vanlig kalt Industridepartementet. I 1955 fikk departementet nye ansvarsområder og skiftet navn til Handels- og skipsfartsdepartementet. Ministeren ble fremdeles kalt handelsminister frem til departementet ble avviklet i 1987. Ministerposten fortsatte å eksisterere uten eget departement, men innen Utenriksdepartementet, fra 1. januar 1988 til 25. oktober 1996.

For statsråder i Handelsdepartementet 1903–1945, se Liste over Norges industriministre.

Handelsdepartementet (1947–1955)

rediger

Handels- og skipsfartsdepartementet (1955–1987)

rediger

Utenriksdepartementet, handels- og skipsfartssaker (1987–1996)

rediger
Autoritetsdata