Liste over Belgias statsministre

Wikimedia-listeartikkel

Under følger en liste over Belgias statsministre (nederlandskEerste Minister, franskPremier Ministre, tyskPremierminister):

Nummer 16 i Rue de la Loi i Brussel er berømt som residensen til den belgiske statsministeren

1830–1918

rediger

      Uavhengig       Katholieke Partij / Parti catholique       Liberale Partij / Parti libéral

Bilde Navn Embetstid Parti Regjering Ref.
  26. september 1830–25. februar 1831 Belgias provisoriske regjering
Voorzitter van de Ministerraad
Président du Conseil des Ministres
Ministerrådets president
  Etienne de Gerlache
(1785–1871)
27. februar 1831–10. mars 1831 Uavhengig
(Katolikk)
Goblet
(26. februar 1831–23. mars 1831)
[1]
Kabinetsleider
Chef du Cabinet
  Joseph Lebeau
(1794–1865)
27. mars 1831–10. juli 1831 Uavhengig
(Liberal)
De Sauvage
(23. mars 1831–24. juli 1831)
[2]
  Félix de Mûelenaere
(1793–1862)
24. juli 1831–17. september 1832 Uavhengig
(Katolikk)
De Mûelenaere
(24. juli 1831–20. oktober 1832)
[3]
  Albert Goblet d'Alviella
(1790–1873)
20. oktober 1832–27. desember 1833 Uavhengig
(Liberal)
Goblet-Lebeau
(20. oktober 1832–4. august 1834)
[4]
  Barthélémy de Theux de Meylandt
(1794–1874)
4. august 1834–18. april 1840 Uavhengig
(Katolikk)
De Theux I [5]
  Joseph Lebeau
(1794–1865)
18. april 1840–13. april 1841 Uavhengig
(Liberal)
Lebeau [6]
  Jean-Baptiste Nothomb
(1805–1881)
13. april 1841–19. juni 1845 Uavhengig
(Liberal)
De Mûelenaere-Nothomb
(13. april 1841–16. april 1843)
[7]
Nothomb
(16. april 1843–30. juli 1845)
[8]
  Sylvain Van de Weyer
(1802–1874)
30. juli 1845–31. mars 1846 Uavhengig
(Liberal)
(Ikke medlem av Parlamentet)
Van de Weyer [9]
  Barthélémy de Theux de Meylandt
(1794–1874)
31. mars 1846–12. august 1847 Uavhengig
(Katolikk)
De Theux II [10]
  Charles Rogier
(1800–1885)
12. august 1847–31. oktober 1852 Liberale Partij
Parti libéral
Rogier I [11]
  Henri de Brouckère
(1801–1891)
31. oktober 1852–30. mars 1855 Liberale Partij
Parti libéral
(Ikke medlem av Parlamentet)
De Brouckère [12]
  Pierre de Decker
(1812–1891)
30. mars 1855–9. november 1857 Uavhengig
(Katolikk)
De Decker [13]
  Charles Rogier
(1800–1885)
9. november 1857–3. januar 1868 Liberale Partij
Parti libéral
Rogier II [14]
  Walthère Frère-Orban
(1812–1896)
3. januar 1868–2. juli 1870 Liberale Partij
Parti libéral
Frère-Orban I [15]
  Jules d'Anethan
(1803–1988)
2. juli 1870–7. desember 1871 Katholieke Partij
Parti catholique
D'Anethan [16]
  Barthélémy de Theux de Meylandt
(1794–1874)
7. desember 1871–21. august 1874
(døde)
Kathoelieke Partij
Parti catholique
De Theux-Malou [17]
  Jules Malou
(1810–1886)
21. august 1874–19. juni 1878 Kathoelike Partij
Parti catholique
  Walthère Frère-Orban
(1812–1896)
19. juni 1878–16. juni 1884 Liberale Partij
Parti libéral
Frère-Orban II [18]
  Jules Malou
(1810–1886)
16. juni 1884–26. oktober 1884 Kathoelike Partij
Parti catholique
Malou [19]
  Auguste Beernaert
(1829–1912)
26. oktober 1884–26. mars 1894 Kathoelike Partij
Parti catholique
Beernaert [20]
  Jules de Burlet
(1844–1897)
26. mars 1894–25. februar 1896 Kathoelike Partij
Parti catholique
De Burlet [21]
  Paul de Smet de Naeyer
(1843–1913)
25. februar 1896–24. januar 1899 Kathoelike Partij
Parti catholique
De Smet de Naeyer I [22]
  Jules Vandenpeereboom
(1843–1917)
24. januar 1899–5. august 1899 Kathoelike Partij
Parti catholique
Vandenpeerebom [23]
  Paul de Smet de Naeyer
(1843–1913)
5. august 1899–2. mai 1907 Kathoelike Partij
Parti catholique
De Smet de Nayer II [24]
  Jules de Trooz
(1857–1907)
2. mai 1907–31. desember 1907
(døde)
Kathoelike Partij
Parti catholique
De Trooz
(2. mai 1907–9. januar 1908)
[25]
  Frans Schollaert
(1851–1917)
9. januar 1908–17. juni 1911 Kathoelike Partij
Parti catholique
Schollaert [26]
  Charles de Broqueville
(1860–1940)
17. juni 1911–31. mai 1918 Kathoelike Partij
Parti catholique
De Broqueville I
(17. juni 1911–18. januar 1916)
[27]
De Broqueville II
(18. januar 1916–31. mai 1918)
[28]
  Gerard Cooreman
(1852–1926)
31. mai 1918–21. november 1918 Kathoelike Partij
Parti catholique
(Ikke medlem av Parlamentet)
Cooreman [29]

1918–1945

rediger

      Katholieke Partij / Parti catholique → Katholieke Unie / Union Catholique → Katholiek Blok / Bloc catholique       Liberale Partij / Parti libéral       Belgische Werkliedenpartij (BWP) / Parti Ouvrier Belge (POB)

Bilde Navn Embetstid Parti Regjering Ref.
Eerste Minister
Premier Ministre
Statsminister
  Léon Delacroix
(1867-1929)
21. november 1918–20. november 1920 Katholieke Partij
Parti catholique
(Ikke medlem av Parlamentet,
til 2. desember 1919)
Delacroix I
(21. november 1918–2. desember 1919)
[30]
Delacroix II
(2. desember 1919–20. november 1920)
[31]
  Henri Carton de Wiart
(1869–1951)
20. november 1920–16. desember 1921 Katholieke Partij
Parti catholique
Carton de Wiart [32]
  Georges Theunis
(1873–1966)
16. desember 1921–13. mai 1925 Katholieke Unie
Union catholique
(Ikke medlem av Parlamentet)
Theunis I
(16. desember 1921–29. juni 1923)
[33]
Theunis II
(29. juni 1923–11. mars 1924)
[34]
Theunis III
(11. mars 1924–13. mai 1925)
[35]
  Aloys Van de Vyvere
(1871–1961)
13. mai 1925–17. juni 1925 Katholieke Unie
Union Catholique
Van de Vyvere [36]
  Prosper Poullet
(1868–1937)
17. juni 1925–20. mai 1926 Katholieke Unie
Union catholique
Poullet [37]
  Henri Jaspar
(1870–1939)
20. mai 1926–6. juni 1931 Katholieke Unie
Union catholique
Jaspar I
(20. mai 1926–22. november 1927)
[38]
Jaspar II
(22. november 1927–4. desember 1929)
[39]
Jaspar III
(4. desember 1929–6. juni 1931)
[40]
  Jules Renkin
(1862–1934)
6. juni 1931–22. oktober 1932 Katholieke Unie
Union catholique
Renkin I
(6. juni 1931–23. mai 1932)
[41]
Renkin II
(23. mai 1932–22. oktober 1932)
[42]
  Charles de Broqueville
(1860–1940)
22. oktober 1932–20. november 1934 Kathoelike Unie
Union catholique
De Broqueville III
(22. oktober 1932–17. desember 1932)
[43]
De Broqueville IV
(17. desember 1932–12. juni 1934)
[44]
De Broqueville V
(12. juni 1934–20. november 1934)
[45]
  Georges Theunis
(1873–1966)
20. november 1934–25. mars 1935 Kathoelike Unie
Union catholique
(Ikke medlem av Parlamentet)
Theunis IV [46]
  Paul van Zeeland
(1893–1973)
25. mars 1935–24. november 1937 Kathoelike Unie
Union catholique
(til 1936)
(Ikke medlem av Parlamentet)
Van Zeeland I
(25. mars 1935–13. juni 1936)
[47]
Katholiek Blok
Bloc catholique
(fra 1936)
(Ikke medlem av Parlamentet)
Van Zeeland II
(13. juni 1936–24. november 1937)
[48]
  Paul-Émile Janson
(1872–1944)
24. november 1937–15. mai 1938 Liberale Partij
Parti libéral
(Ikke medlem av Parlamentet)
Janson [49]
  Paul-Henri Spaak
(1899–1972)
15. mai 1938–22. februar 1939 BWP-POB Spaak I [50]
  Hubert Pierlot
(1883–1963)
22. februar 1939–12. februar 1945 Parti catholique
Katholieke Partij
Pierlot I
(22. februar 1939–16. april 1939)
[51]
Pierlot II
(16. april 1939–3. september 1939)
[52]
Pierlot III
(3. september 1939–5. januar 1940)
[53]
Pierlot IV
(5. januar 1940–31. oktober 1940)
[54]
Pierlot V
(I London)
(31. oktober 1940–26. september 1944)
[55]
Pierlot VI
(26. september 1944–16. november 1944)
[56]
Pierlot VII
(16. november 1944–12. februar 1945)
[57]

1940–1945

rediger

Comité van de secretarissen-generaal / Le Comité des secrétaires-généraux var den høyeste belgiske administrative myndigheten under den tyske militære okkupasjonen 1940–1944. Den ble opprettet ved et lovdekret av 10. mai 1940 om overføringen av makt i krigstid. Komitéen tiltrådte 16. mai 1940, da Hubert Pierlots regjering forlot Brussel. En samarbeidsavtale med den tyske militæradministrasjonen ble inngått 12. juni 1940. Komitéen var sammensatt av høytstående embetsmenn (generalsekretærer) i spissen for hoveddepartementene.[58]

      Uavhengig

Navn Embetstid Parti Regjering Ref.
Voorzitter van het Comité der secretarissen-generaal
Président du Comité des secrétaires-généraux
Alexandre Delmer
(1879–1974)
16. mai 1940–2. september 1940 Uavhengig Comité der secretarissen-generaal
Comité des secrétaires-généraux
[59]
Antoine Ernst de Bunswyck
(1874–1943)
3. september 1940–31. januar 1941 Uavhengig [59]
Alexandre Delmer
(1879–1974)
3. februar 1941–31. mars 1941 Uavhengig [59]
Oscar Plisnier
(1885–1952)
4. april 1941–5. september 1944 Uavhengig [59]

1945–

rediger

      Belgische Socialistische Partij (BSP) / Parti Socialiste belge (PSB)       Parti Social Chrétien-Christelijke Volkspartij (CVP-PSC)       Christelijke Volkspartij (CVP) → Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)       Parti Social Chrétien (PSC)       Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) → Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD))       Mouvement Réformateur (MR)

Bilde Navn Embetstid Parti Regjering Ref.
Premier van België
Premier ministre de Belgique
Belgias statsminister
  Achille Van Acker
(1898–1975)
12. februar 1945–13. mars 1946 BSP-PSB Van Acker I
(12. februar 1945–2. august 1945)
[60]
Van Acker II
(2. august 1945–13. mars 1946)
[61]
  Paul-Henri Spaak
(1899–1972)
13. mars 1946–31. mars 1946 BSP-PSB Spaak II [62]
  Achille Van Acker
(1898–1975)
31. mars 1946–3. august 1946 BSP-PSB Van Acker III [63]
  Camille Huysmans
(1871–1968)
3. august 1946–20. mars 1947 BSP-PSB Huysman [64]
  Paul-Henri Spaak
(1899–1972)
20. mars 1947–11. august 1949 BSP-PSB Spaak III
(20. mars 1946–27. november 1948)
[65]
Spaak IV
(27. november 1948–11. august 1949)
[66]
  Gaston Eyskens
(1905–1988)
11. august 1949–8. juni 1950 CVP-PSC G. Eyskens [67]
  Jean Duvieusart
(1900–1977)
8. juni 1950–16. august 1950 CVP-PSC Duvieusart [68]
  Joseph Pholien
(1884–1968)
16. august 1950–15. januar 1952 CVP-PSC Pholien [69]
  Jean Van Houtte
(1907–1991)
15. januar 1952–23. april 1954 CVP-PSC Van Houtte [70]
  Achille Van Acker
(1898–1975)
23. april 1954–26. juni 1958 BSP-PSB Van Acker IV [71]
  Gaston Eyskens
(1905–1988)
26. juni 1958–25. april 1961 CVP-PSC G. Eyskens II
(26. juni 1958–6. november 1958)
[72]
G. Eyskens III
(6. november 1958–25. april 1961)
[73]
  Théo Lefèvre
(1914–1973)
25. april 1961–28. juli 1965 CVP-PSC Lefèvre [74]
  Pierre Harmel
(1911–2009)
28. juli 1965–19. mars 1966 CVP-PSC Harmel [75]
  Paul Vanden Boeynants
(1919–2001)
19. mars 1966–17. juni 1968 CVP-PSC Vanden Boeynants I [76]
  Gaston Eyskens
(1905–1988)
17. juni 1968–26. januar 1973 CVP G. Eyskens IV
(17. juni 1968–21. januar 1972)
[77]
G. Eyskens V
(21. januar 1972–26. januar 1973)
[78]
  Edmond Leburton
(1915–1997)
26. januar 1973–25. april 1974 BSP-PSB Leburton [79]
  Leo Tindemans
(1922–2014)
25. april 1974–20. oktober 1978 CVP Tindemans I
(25. april 1974–11. juni 1974)
[80]
Tindemans II
(11. juni 1974–6. mars 1977)
[81]
Tindemans III
(6. mars 1977–3. juni 1977)
[82]
Tindemans IV
(3. juni 1977–20. oktober 1978)
[83]
  Paul Vanden Boeynants
(1919–2001)
20. oktober 1978–3. april 1979 PSC Vanden Boeynants II [84]
  Wilfried Martens
(1936–2013)
3. april 1979–6. april 1981 CVP Martins I
(3. april 1979–23. januar 1980)
[85]
Martins II
(23. januar 1980–18. mai 1980)
[86]
Martins III
(18. mai 1980–22. oktober 1980)
[87]
Martins IV
(22. oktober 1980–6. april 1981)
[88]
  Mark Eyskens
(1933–)
6. april 1981–17. desember 1981 CVP M. Eyskens [89]
  Wilfried Martens
(1936–2013)
17. desember 1981–7. mars 1992 CVP Martins V
(17. desember 1981–28. november 1985)
[90]
Martins VI
(28. november 1985–21. oktober 1987)
[91]
Martins VII
(21. oktober 1987–9. mai 1988)
[92]
Martins VIII
(9. mai 1988–29. september 1991)
[93]
Martins IX
(29. september 1991–7. mars 1992)
[94]
  Jean-Luc Dehaene
(1940–2014)
7. mars 1992–12. juli 1999 CVP Dehaene I
(7. mars 1992–23. juni 1995)
[95]
Dehaene II
(23. juni 1995–12. juli 1999)
[96]
  Guy Verhofstadt
(1953–)
12. juli 1999–20. mars 2008 VLD Verhofstadt I
(12. juli 1999–12. juli 2003)
[97]
Verhofstadt II
(12. juli 2003–21. desember 2007)
[98]
Verhofstadt III
(21. desember 2007–20. mars 2008)
[99]
  Yves Leterme
(1960–)
20. mars 2008–30. desember 2008 CD&V Leterme I [100]
  Herman Van Rompuy
(1947–)
30. desember 2008–25. november 2009 CD&V Van Rompuy [101]
  Yves Leterme
(1960–)
25. november 2009–5. desember 2011 CD&V Leterme II [102]
  Elio Di Rupo
(1951–)
5. desember 2011–11. oktober 2014 PSB Di Rupo [103]
  Charles Michel
(1975–)
11. oktober 2014–27. oktober 2019 MR Michel I
(11. oktober 2014–9. desember 2018)
[104]
Michel II / Wilmès [a]
(9. desember 2018–17. mars 2020)
[105]
  Sophie Wilmès
(1975–)
27. oktober 2019–1. oktober 2020 MR
Wilmès
(17. mars 2020–1. oktober 2020)
[106]
  Alexander De Croo
(1975–)
1. oktober 2020– Open Vld De Croo [107]

Fotnoter

rediger
Type nummerering
 1. ^ Charles Michel fratrådte som statsminister 27. oktober 2019 for å bli President for Det europeiske råd. Sophie Wilmès tok over som statsminister uten å komme med en regjeringserklæring eller at regjeringen vant et tillitsvotum. En kan derfor ikke regne dette som en ny regjering, men som en fortsettelse på den gamle.

Referanser

rediger
 1. ^ «Regering-Goblet (1831–02–26 tot 1831–03–23) (1)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 2. ^ «Regering-De Sauvage (1831–03–23 tot 1831–07–24) (2)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 3. ^ «Regering-De Sauvage (1831–03–23 tot 1831–07–24) (2)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 4. ^ «Regering-Goblet-Lebeau (1832-10-20 tot 1834-08-04) (4)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 5. ^ «Regering-De Theux I (1834–08–04 tot 1840–04–18) (5)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 6. ^ «Regering-Lebeau (1840–04–18 tot 1841–04–13) (6)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 7. ^ «Regering-De Mûelenaere-Nothomb (1841–04-13 tot 1843–04–16) (7)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 8. ^ «Regering-Nothomb (1843–04–16 tot 1845–07–30) (8)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 9. ^ «Regering-Van de Weyer (1845–07–30 tot 1846–03–31) (9)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 10. ^ «Regering-De Theux II (1846–03–31 tot 1847–08–12) (10)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 11. ^ «Regering-Rogier I (1847–08–12 tot 1852–10– 31) (11)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 12. ^ «Regering-De Brouckère (1852–10–31 tot 1855–03–30) (12)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 13. ^ «Regering-De Decker (1855–03–30 tot 1857–11– 09) (13)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 14. ^ «Regering-Rogier II (1857-11-09 tot 1868-01-03) (14)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 15. ^ «Regering-Frère-Orban I (1868–01–03 tot 1870–07–02) (15)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 16. ^ «Regering-D'Anethan (1870-07-02 tot 1871-12-07) (16)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 17. ^ «Regering-De Theux-Malou (1871–12–07 tot 1878–06–19) (17)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 18. ^ «Regering-Frère-Orban II (1878–06–19 tot 1884–06–16) (18)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 19. ^ «Regering-Malou (1884–06–16 tot 1884–10–26) (19)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 20. ^ «Regering-Beernaert (1884–10–26 tot 1894–03–26) (20)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 21. ^ «Regering-De Burlet (1894–03–26 tot 1896–02–25) (21)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 22. ^ «Regering-De Smet de Naeyer I (1896–02–25 tot 1899–01–24) (22)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 23. ^ «Regering-Vandenpeereboom (1899–01–24 tot 1899–08–05) (23)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 24. ^ «Regering-De Smet de Naeyer II (1899–08–05 tot 1907–05–02) (24)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 25. ^ «Regering-De Trooz (1907–05–02 tot 1908–01–09) (25)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 26. ^ «Regering-Schollaert (1908–01–09 tot 1911–06–17) (26)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 27. ^ «Regering-De Broqueville I (1911–06–17 tot 1916–01–18) (27)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 28. ^ «Regering-De Broqueville II (1916–01–18 tot 1918–05–31) (28)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 29. ^ «Regering-Cooreman (1918–05–31 tot 1918–11–21) (29)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 30. ^ «Regering-Delacroix I (1918–11–21 tot 1919–12–02) (30)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 31. ^ «Regering-Delacroix II (1919–12–02 tot 1920–11–20) (31)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 32. ^ «Regering-Carton de Wiart (1920–11–20 tot 1921–12–16) (32)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 33. ^ «Regering-Theunis I (1921–12–16 tot 1923–06–29) (33)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 34. ^ «Regering-Theunis II (1923–06–29 tot 1924–03–11) (34)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 35. ^ «Regering-Theunis III (1924–03–11 tot 1925–05–13) (35)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 36. ^ «Regering-Van de Vyvere (1925–05–13 tot 1925–06–17) (36)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 37. ^ «Regering-Poullet (1925–06–17 tot 1926–05–20) (37)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 38. ^ «Regering-Jaspar I (1926–05–20 tot 1927–11–22) (38)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 39. ^ «Regering-Jaspar II (1927–11–22 à 1929–12–04) (39)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 40. ^ «Regering-Jaspar III (1929-12-04 tot 1931-06-06) (40)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 41. ^ «Regering-Renkin I (1931–06–06 tot 1932–05–23) (41)». Belelite tot. Besøkt 25. mai 2022. 
 42. ^ «Regering-Renkin II (1932–05–23 tot 1932–10–22) (42)». Belelite. Besøkt 25. mai 2022. 
 43. ^ «Regering-De Broqueville III (1932–10–22 tot 1932–12–17) (43)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 44. ^ «Regering-De Broqueville IV (1932–12–17 tot 1934–06–12) (44)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 45. ^ «Regering-De Broqueville V (1934–06–12 tot 1934–11–20) (45)». Belelite. Besøkt 24. mai 2022. 
 46. ^ «Regering-Theunis IV (1934–11–20 tot 1935–03–25) (46)». Belelite. Besøkt 26. mai 2022. 
 47. ^ «Regering-Van Zeeland I (1935–03–25 tot 1936–06–13) (47)». Belelite. Besøkt 26. mai 2022. 
 48. ^ «Regering-Van Zeeland II (1936–06–13 tot 1937–11–24) (48)». Belelite. Besøkt 26. mai 2022. 
 49. ^ «Regering-Janson (1937–11–24 tot 1938–05–15) (49)». Belelite. Besøkt 26. mai 2022. 
 50. ^ «Regering-Spaak I (1938–05–15 tot 1939–02–22) (50)». Belelite. Besøkt 26. mai 2022. 
 51. ^ «Regering-Pierlot I (1939-02–22 tot 1939–04–16) (51)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 52. ^ «Regering-Pierlot II (1939–04–16 tot 1939–09–03) (52)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 53. ^ «Regering-Pierlot III (1939–09–03 tot 1940–01–05) (53)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 54. ^ «Regering-Pierlot IV (1940–01–05 tot 1940–10–31) (54)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 55. ^ «Regering-Pierlot V (London) (1940–10–31 tot 1944–09–26) (55)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 56. ^ «Regering-Pierlot VI (1944–09–26 tot 1944–11–16) (56)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 57. ^ «Regering-Pierlot VII (1944–11–16 tot 1945–02–12) (57)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 58. ^ Wouters, Nico (2006). De Führerstaat: overheid en collaboratie in België (1940–1944). Lannoo Uitgeverij. ISBN 9789020966282. Besøkt 27. mai 2022. 
 59. ^ a b c d Van den Wijngaert, Mark (1990). «Tussen vijand en volk. Het bestuur van de secretarissen-generaal tijdens de Duitse bezetting 1940-1944». België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Dbnl. Besøkt 31. mai 2022. 
 60. ^ «Regering-Van Acker I (1945–02–12 tot 1945–08–02) (58)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 61. ^ «Regering-Van Acker II (1945–08–02 tot 1946–03–13) (59)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 62. ^ «Regering-Spaak II (1946–03–13 tot 1946–03–31) (60)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 63. ^ «Regering-Van Acker III (1946–03–31 tot 1946–08–03) (61)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 64. ^ «Regering-Huysmans (1946–08–03 tot 1947–03–20) (62)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 65. ^ «Regering-Spaak III (1947–03–20 tot 1948–11–27) (63)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 66. ^ «Regering-Spaak IV (1948–11–27 tot 1949–08–11) (64)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 67. ^ «Regering-Eyskens Gaston I (1949–08–11 tot 1950–06–08) (65)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 68. ^ «Regering-Duvieusart (1950–06–08 tot 1950–08–16) (66)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 69. ^ «Regering-Pholien (1950–08–16 à 1952–01–15) (67)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 70. ^ «Regering-Van Houtte (1952–01–15 tot 1954–04–23) (68)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 71. ^ «Regering-Van Acker IV (1954–04–23 tot 1958–06–26) (69)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 72. ^ «Regering-Eyskens Gaston II (1958–06–26 tot 1958–11–06) (70)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 73. ^ «Regering-Eyskens Gaston III (1958–11–06 tot 1961–04–25) (71)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 74. ^ «Regering-Lefèvre (1961–04–25 tot 1965–07–28) (72)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 75. ^ «Regering-Harmel (1965–07–28 tot 1966–03–19) (73)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 76. ^ «Regering-Vanden Boeynants I (1966–03–19 tot 1968–06–17) (74)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 77. ^ «Regering-Eyskens Gaston IV (1968–06–17 tot 1972–01–21) (75)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 78. ^ «Regering-Eyskens Gaston V (1972–01–21 tot 1973–01-26) (76)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 79. ^ «Regering-Leburton (1973–01–26 tot 1974–04–25) (77)». Belelite. Besøkt 27. mai 2022. 
 80. ^ «Regering-Tindemans I (1974–04–25 tot 1974–06–11) (78)». Belelite. Besøkt 28. mai 2022. 
 81. ^ «Regering-Tindemans II (1974–06–11 tot 1977–03–06) (79)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 82. ^ «Regering-Tindemans III (1977–03–06 tot 1977–06–03) (80)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 83. ^ «Regering-Tindemans IV (1977–06–03 tot 1978–10–20) (81)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 84. ^ «Regering-Vanden Boeynants II (1978–10–20 tot 1979–04–03) (82)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 85. ^ «Regering-Martens I (1979–04–03 tot 1980–01–23) (83)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 86. ^ «Regering-Martens II (1980–01–23 tot 1980–05–18) (84)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 87. ^ «Regering-Martens III (1980–05–18 tot 1980–10–22) (85)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 88. ^ «Regering-Martens IV (1980–10–22 tot 1981–04–06) (86)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 89. ^ «Regering-Eyskens Mark (1981–04–06 tot 1981–12–17) (87)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 90. ^ «Regering-Martens V (1981–12–17 tot 1985–11–28) (88)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 91. ^ «Regering-Martens VI (1985–11–28 tot 1987–10–21) (89)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 92. ^ «Regering-Martens VII (1987–10–21 tot 1988–05–09) (90)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 93. ^ «Regering-Martens VIII (1988–05–09 tot 1991–09–29) (91)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 94. ^ «Regering-Martens IX (1991–09–29 tot 1992–03–07) (92)». Belelite. Besøkt 29. mai 2022. 
 95. ^ «Regering-Dehaene I (1992–03–07 tot 1995–06–23) (93)». Belelite. Besøkt 30. mai 2022. 
 96. ^ «Regering-Dehaene II (1995–06–23 tot 1999–07–12) (94)». Belelite. Besøkt 30. mai 2022. 
 97. ^ «Regering-Verhofstadt I (1999–07–12 tot 2003–07–12) (95)». Belelite. Besøkt 30. mai 2022. 
 98. ^ «Regering-Verhofstadt II (2003–07–12 tot 2007–12–21) (96)». Belelite. Besøkt 30. mai 2022. 
 99. ^ «Regering-Verhofstadt III (2007–12–21 tot 2008–03–20) (97)». Belelite. Besøkt 30. mai 2022. 
 100. ^ «Regering-Leterme I (2008–03–20 tot 2008–12–30) (98)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 101. ^ «Regering-Van Rompuy (2008–12–30 tot 2009–11–25) (99)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 102. ^ «Regering-Leterme II (2009–11–25 tot 2011–12–05) (100)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 103. ^ «Regering-Di Rupo (2011–12–05 tot 2014–10–11) (101)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 104. ^ «Regering-Michel I (2014–10–11 tot 2018–12–09) (102)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 105. ^ «Regering-Michel II/Wilmès (2018–12–09 tot 2020–03–17) (103)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 106. ^ «Regering-Wilmès (2020–03–17 tot 2020–10–01) (104)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022. 
 107. ^ «Regering-De Croo (2020–10–01 tot ) (105)». Belelite. Besøkt 31. mai 2022.