Linjeledelse

ledelse av arbeidstakere i frontlinjen som er direkte involvert i produksjon eller levering av produkter, varer og/eller tjenester
(Omdirigert fra «Linjeleder»)

Linjeledelse er ledelsen av ansatte som er direkte involverte i produksjon eller leveranse av produkter, varer og/eller tjenester. Linjelederen er et grensesnitt mellom en organisasjon og arbeidsstokkens frontlinje, og representerer det laveste nivået av lederstigen innenfor en organisasjons organisatoriske hierarki (i motsetning til mellomledelse og toppledelse).

En linjeleder er en ansatt som direkte forvalter av andre medarbeidere og daglige operasjoner, og rapporterer til en høyere rangert leder.[1] Relaterte titler er teamleder, seksjonsleder, forperson (formann/forkvinne) eller oppsynsperson (oppsynsmann/oppsynskvinne). De pålegges plikter som å arbeide for å oppfylle virksomhetens strategier og målsetninger innen et spesielt fagområde eller forretningsområde. Eksempelvis kan en linjeleder hos en bilprodusent arbeide innenfor et område som "avdeling for varebiler" eller kanskje enda mer spesifikt som "avdeling for markedsføring av varebiler". På samme måte kan eksempler på linjer innen et firma for finansielle tjenester være "markedsføring for kundelojalitet" eller "rentefond for offentlige kunder".[trenger referanse]

Ansvar rediger

Linjeledere er ansvarlige for at en organisasjonen via sine ansatte implementerer og tilrettelegger for at organisasjon oppnår vedtatt politikk og praksis i tråd med virksomhetens mål og verdier. De viktigste funksjonene med hensyn på ansatte inkluderer:

Linjelederens aktiviteter inkluderer vanligvis:

  • Planlegging av mål og prioriteringer innen deres arbeidsområde, og kommunikasjon av dette til de ansatte hvor det passer
  • Distribusjon av ressursene som er innenfor deres kontroll (f.eks. personalets tilgjengelige tidsressurser og finansiering) for å oppnå mål
  • Sikre samsvar og etterlevelse av politikk og lovgivning
  • Skape struktur, stake ut retning og motivere hensikt for sitt lag
  • Planlegge regelmessige møter med de ansatte for å diskutere fremdrift og eventuelle problemer

Linjeledelsen er også ansvarlig for å vedta (med støtte fra toppledelsen) alle typer endringer av organisasjonskultur.[2]

Linjeledelse vil ofte krysse over på andre funksjoner som er avgjørende for at virksomheten skal lykkes, som for eksempel personaladministrasjon (HR), økonomi og risikostyring. I bedrifter er ansvar og autoritet for risikostyring faktisk pålagt linjeledere.[3] Personaladministrasjon blir også i økende grad tildelt linjeledere.[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Role and Challenges of a Line Manager. F. John Reh, February 4, 2017
  2. ^ The Scope of Change Lynda Bourne, February 11, 2010
  3. ^ Barton, Thomas L.; Shenkir, William G.; Walker, Paul L. Making enterprise risk management pay off. Thomas L. Barton, William G. Shenkir, Paul L. Walker. ISBN 9780130087546. Besøkt 10. juli 2009. 
  4. ^ Harris, Hilary; Brewster, Chris; Sparrow, Paul. International human resource management. Hilary Harris, Chris Brewster, Paul Sparrow. ISBN 9780852929834. Besøkt 3. september 2009.