Produkt (økonomi)

produsert vare eller tjeneste

Et produkt er innen økonomi og markedsføring hva som helst som kan bli frembudt for salg gjennom markeder. I samfunnsøkonomi brukes ofte det beslektede begrepet gode som en samlebetegnelse for varer og tjenester.

Produkter kan være henholdsvis fysiske produkt, eller immaterielle produkt (tjenester o.l.)

Se også rediger