Tjeneste

en ikke-fysisk ytelse utført for å dekke et behov
Alternativ betydning: Tjeneste (frekvensforvaltning)

I økonomisk og markedsmessig betydning er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen som utgjør motsvaret til en vare. En tjeneste er for eksempel et telefonabonnement, en undervisningstime eller en bilreparasjon. Profesjonelle leverandører av spesielle faglige tjenester, er håndverkere, installatører, verkstedpersonell, advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre konsulenter.

Profesjonelle leverandørers tjenesteytelser skjer mot betaling bl.a. kalt vederlag, honorar, salær. Andre typer tjenester forutsetter også ofte monetær betaling.

I en mer dagligspråklig betydning kan «å gjøre noen en tjeneste» bety at du utfører noe positivt for en annen uten å forvente noe i gjengjeld, men fordi du synes at du bør eller må gjøre det. Å gjøre en tjeneste kan også være å gjøre noe ene og alene for å være vennlig, hyggelig, hjelpsom, imøtekommende eller positiv på forskjellige måter.

ServiceRediger

Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning. Service kan være den positive måten du forventer å bli behandlet på, eller service kan være en enda mer positiv måte å bli behandlet på enn det du hadde ventet deg. Service i sistnevnte forstand kan sies å være differansen mellom opplevelse og forventning.

Service er ofte:

 • Smile, møte blikket og si hei
 • Fleksibilitet
 • Kommunikasjon
 • Velvilje
 • Kvalitet
 • Kvantitet
 • Samsvar med forventninger

Merk at service kan være forskjellig fra menneske til menneske, fra bedrift til bedrift, og fra land til land.


Dårlig service er ofte:

 • Avvik mellom kroppslig og verbal kommunikasjon
 • Avvik i kvalitet
 • Ensporede tjenesteytere
 • Enhver opplevd service som er lavere en forventet service

Ergo kan man beskrive det slik at dårlig service representerer en negativ differanse mellom forventet service og opplevd service.


God service er ofte:

 • Samsvar mellom markedsføring og virkelighet (holde hva du lover)
 • Kvalitet levert over tid
 • God kommunikasjon, uten usikkerhet etc. (et profesjonelt inntrykk)
 • Opplevd fleksibilitet
 • Enhver opplevd service er høyere enn forventet service

Ergo kan man beskrive det slik at god service representerer en positiv differanse mellom forventet service og opplevd service.


Se ogsåRediger