Rådgivende ingeniør

En rådgivende ingeniør, også kalt konsulent, er en ingeniør som driver rådgivende virksomhet. Rådgivende ingeniører deles inn i:

 • RIA (Rådgivende ingeniør akustikk)
 • RIB (Rådgivende ingeniør bygg; også kalt byggetekniker)
  • RIBr (Rådgivende ingeniør Brann)
  • RIBfy (Rådgivende ingeniør Bygningsfysikk)
 • RIE (Rådgivende ingeniør elektroteknikk)
  • RIEn (Rådgivende ingeniør energi)
 • RIG (Rådgivende ingeniør geoteknikk; også kalt geotekniker)
  • RIGberg (Rådgivende ingeniør geologi)
  • RIGm (Rådgivende ingeniør miljøgeologi)
 • RIM (Rådgivende ingeniør ytre miljø)
 • RIMAsk (Rådgivende ingeniør maskin)
 • RIMT (Rådgivende ingeniør marin teknologi)
 • RIS (Rådgivende ingeniør sikkerhet)
 • RIV (Rådgivende ingeniør varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk; VVS)
 • RIVA (Rådgivende ingeniør vann, avløp og overvann)
 • RID (Rådgivende ingeniør dører)
 • RIMur (Rådgivende ingeniør mur)
 • RIL (Rådgivende ingeniør landskap, landskapsingeniør)
 • RIVass (Rådgivende ingeniør vassdragsteknikk)

NorgeRediger

Interesseorganisasjonen for rådgivende ingeniører i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening , ble opprettet i 1919. Det opprinnelige navnet var Tekniske Konsulenters Forening, og medlemmene var da individuelle rådgivende ingeniører. Selv om mange av firmaene fremdeles er små, også enkelte med en person, er det nå firmaer med flere hundre medarbeidere. I tråd med dette, ble RIF i 1987 endret til en medlemsorganisasjon for firmaer. Ung i RIF ble opprettet i 2006.

Rådgivende ingeniørers arbeidsoppgaver og oppdrag kan være innen bl.a. fagområdene bygg, elektro og VVS. De påtar seg både ren rådgivning og prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag samt prosjektledelse og -administrasjon, byggeledelse og ledelse av prosjekteringsgrupper.

Kontrakter med rådgivende ingeniører inngås ofte på Norsk Standard med alminnelige kontraktsbestemmelser for ren rådgivning henholdsvis for prosjektering og for byggeledelse. Følgende standarder er aktuelle:

 • NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 • NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 • NS 8403:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

LitteraturRediger

 • Hans Cappelen: «Byggherren og kontraktene», Oslo 2001 (1. opplag 1994), og i HolteProsjekts program «Bygglex», Oslo 2005
 • Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA: «Oppføring av egen bolig» (Oslo 1998) om bustadoppføringslova
 • Hans Jakob Urbye: "Kommentarer til NS 8401 og NS 8402", Oslo 2011

Eksterne lenkerRediger