Differanse

Differanse er resultatet av en subtraksjon. Minuend minus subtrahend er lik differanse. Hvis minuend og subtrahend er like store, er differansen null.

Se ogsåRediger