Linjeøyene

øygruppe i Oseania

Linjeøyene (engelsk: Line Islands) er en øygruppe bestående av elleve atoller og lave koralløyer i det sentrale Stillehavet, sør for Hawaii. Åtte av øyene, blant dem de fem største, tilhører Kiribati, mens tre regnes til USAs ytre småøyer. Øyene som tilhører Kiribati ligger i verdens fremste tidssone, UTC+14. Tiden på dagen er den samme som på Hawaii, men datoen er en dag før.

Linjeøyenes beliggenhet i det sentrale Stillehavet
Linjeøyene

Alle øyene i denne øygruppen er eller har vært lagt krav på av USA, unntatt Filipporevet. USA oppga i 1979 sitt krav på åtte av øyene til fordel for Kiribati i Tarawa-traktaten.

Øygruppen er geografisk inndelt i tre undergrupper, de nordlige, sentrale, og sørlige Linjeøyene. De sentrale Linjeøyene blir noen ganger gruppert sammen med de sørlige øyene. Tabellen under lister øyene fra nord til sør.

Atoll/øy/rev Areal
km²
Lagune
km²
Koordinater Status

De nordlige Linjeøyene (Fanningøyene)

Kingman Reef 0,03 60 06°24′N 162°24′V Territorium under USA
Palmyra Atoll 6,56 15 05°52′N 162°6′V Territorium under USA
Teraina (Washingtonøya) 14,2 2* 04°43′N 160°24′V Kiribati
Tabuaeran (Fanningøya) 33,7 110 03°52′N 159°22′V Kiribati
Kiritimati (Christmasøya) c.322 c.320 01°53′N 157°24′V Kiribati

De sentrale Linjeøyene

Jarvis 4,45 - 00°22′S 160°03′V Territorium under USA
Malden 39,3 13* 04°01′S 154°59′V Kiribati
Filipporevet - 1,5 5°30′S 151°50′V utenfor økonomisk sone
Starbuck 21 25 05°37′S 155°56′V Kiribati

De sørlige Linjeøyene

Caroline 3,76 2,5 09°57′S 150°13′V Kiribati
Vostok 0,24 - 10°06′S 152°25′V Kiribati
Flint 3 - 11°26′S 151°48′V Kiribati
Linjeøyene 514,74 538

* Lagunearealene merket med stjerne er inkludert i øyarealene i forrige kolonne ettersom de, i motsetning på en vanlig atoll, er innlandssjøer som er helt avskåret fra sjøen.

Bare tre av øyene er bebodd, med en samlet befolkning på 8 809 (folketelling 2005), herav 5 115 på Kiritimati, 2 539 på Tabuaeran, og 1 155 på Teraina. I 1900 var innbyggertallet på disse tre øyene rundt 300.

Kiritimati er verdens største atoll regnet etter landareal. Øyene ble annektert av Storbritannia i 1888 med henblikk på å legge en telegrafkabel over Stillehavet med Tabuaeran (som da het Fanningøya) som relestasjon. Kabelen var i drift mellom 1902 og 1963, med unntak av en kort periode i 1914

Kopra, tang og akvariefisker er de viktigste eksportproduktene.