Akvariefisk er fisk som blir holdt i private akvarier. De fleste av disse er ferskvannsfisk, men det fins òg brakk- og saltvanns-akvarister. Som regel blir akvariefisk valgt ut ifra farger, mønster og form, men mange akvarister er òg opptatte av adferden.

Skalare er en populær ciklideart som opprinnelig stammer fra Amazonas.

Valg av akvariefisk rediger

Når man velger ut fisk til et akvarium er det ei rekke faktorer man bør ta hensyn til. For det første må fiskene trives i noenlunde de samme fysiske føresetningene, det vil si temperatur, mineral- og saltinnhald, osv. Man bør òg ta hensyn til om man er i stand til å dekke næringsbehovet til fisken; mange arter krever levende fôr for å trives eller overleve. En tredje faktor er økologien til de enkelte fiskeartene; det er for eksempel lurt å sørge for at de ikke konkurrerer om de samme områda i akvariet ved å velge noen bunnfisk og noen overflatearter. Det kan òg væra en fordel å ikke holde aggressive rovfisk sammen med små tetraer.

En faktor mange glemmer er plassbehovet til fisken. Det er dyreplageri å holde for stor fisk i for små akvarium. Hvor mye plass hver enkelt fisk må ha, varierer fra art til art; små fisk er naturlig nok vanligvis mindre plasskrevende enn store.

Vanlige akvariefisk i ferskvannsakvarier rediger

Eksterne lenker rediger

  • Akvaforum – stor kunnskapsbase om akvariefisk, planter og virvelløse dyr