Skalare

art av ciklider
Se også: Skalar, et matematisk objekt.

Skalare er den mest kjente arten i skalareslekten. Den er populær som akvariefisk på grunn av at den er relativt hardfør og på grunn av dens spesielle utseende.

Skalare
Nomenklatur
Pterophyllum scalare
Lichtenstein, 1823
Synonymi
[Pterophyllum eimekei],
[Pterophillum eimekei],
[Plataxoides dumerilii],
[Pterophyllum dumerilii],
[Zeus scalaris],
[Platax scalaris]
Populærnavn
skalare,
scalare
Hører til
skalarer,
ciklider,
piggfinnefisk
Økologi
Habitat: tropisk ferskvann
Utbredelse: Amazonas, Peru

Den er relativt fredelig (til ciklide å være), men kan jakte på småfisk. Akvariet bør være minst 50 cm høyt. Normalt er skalaren rundt 4–5 cm lang når den kjøpes i akvarieforretningen, men den eter mye og vokser fort, og blir opptil 16 cm lang. Den krever derfor mye plass, god filtrering, og regelmessige vannbytter.

Naturformen av en frisk skalare kan bli ca. 10-12 år gammel i fangenskap. Avlsformene blir sjelden eldre enn 8-10 år.

Adferd og forplantning

rediger

Skalaren lever oftest i mindre grupper, men kan klare seg alene i akvarium. Skalaren er en pardannende substratruger som leker fritt. Antallet egg kan være opp mot 1000 per lek, men det er mer vanlig med 100-300 stykker. Eggene legges samlet, oftest på en vertikal overflate. I naturen benyttes nesten alltid nedhengende trerøtter som substrat, mens akvarielevende skalarer ofte foretrekker større, harde blader, eller til og med direkte på akvarieglasset. Innvendige filtere og varmekolber er også populære. Egg og yngel passes av foreldrene. Som ungfisker er de stimdannende, og først som voksne danner de par og blir noe territorielle.

Varianter

rediger

Det finnes mange ulike fremavlede varianter av skalaren. Noen fargevarianter er «marmor-», «sort», «spøkelses-» og «gullskalare». Man finner også varianter med forlengede finner. Naturformen er sølvgrå (og kalles derfor «silver»), med loddrette sorte bånd.

Peru- og altumskalarer

rediger

Viltfangede skalarer har en rankere holdning og en mer symmetrisk kropp enn avlsvariantene. Skalarer som nedstammer fra Peru går også for å ha en noe høyere kroppsform enn skalarer fra Amazonas.

Slike eksemplarer kan for et utrent øye ligne på altumskalarer, som ligger mye høyere i pris enn vanlige skalarer. Disse blir da også ofte solgt som altumskalarer. Hvis man ikke er sikker på at man selv klarer å se forskjell på artene, bør man være svært forsiktig med å kjøpe altumskalarer, både fra private og fra zoo-butikken.

Eksterne lenker

rediger