Likestillingsloven

Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979. Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene.

Likestillingsloven
Lov om likestilling mellom kjønnene
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Vedtatt21. juni 2013
I kraft1. januar 2014
Opphevet1. januar 2018
FormålKjønnslikestilling
NettsideLovdata

Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven. Loven skal hindre diskriminering, men i §1 står det at den «tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.» [1]

Likestillingsloven gir ikke mulighet til å særbehandle menn i samme grad som man særbehandler kvinner.

«Da vi fikk likestillingsloven og likestillingsarbeidet startet, var det behov for å prioritere kvinner. Men vi mener at en likestillingslov i dag, må gi like muligheter for kvinner og menn», sa viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen etter at universitetet søkte om å få kvotere menn inn på psykologiutdanningen, men fikk avslag på grunn av bestemmelsene i likestillingsloven.[2]

FormålRediger

Likestillingsloven skulle fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skulle sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Formålet med loven var at de to kjønn skulle få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid, men det var uttrykkelig sagt at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling». Likestillingsloven var en gjennomføring på nasjonalt nivå av den grunnleggende menneskerettigheten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn.[trenger referanse] I tillegg til norsk lov og menneskerettslige regler kommer EØS-rettslige forpliktelser til anvendelse. EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for arbeid av lik verdi og artikkel 70 om prinsippet om lik behandling av kvinner og menn og en rekke EF-direktiver ble gjennomført via bestemmelser i likestillingsloven.

Den 10. juni 2005 ble FNs kvinnekonvensjon (De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner) inkorporert i loven som § 1b, som gjeldende norsk lov (i kraft 1. juli 2005). Denne paragrafen ble opphevet den 19. juni 2009, men til gjengjeld er kvinnekonvensjonen inkorporert i Menneskerettighetsloven av 1999 som gjeldende norsk lov.

Likestillingslover for andre diskrimineringsgrunnlagRediger

Det tok over et kvart århundre før Stortinget vedtok en likestillingslov for noe annet diskrimineringsgrunnlag enn kjønn, lov om etnisk diskriminering m.v. i 2005. I 2008 ble lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne vedtatt. Det finnes ingen likestillingslover for andre diskrimineringsgrunnlag. Barne- og likestillingsdepartementets prosess for å få til en felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, ble stoppet av likestillingsminister Audun Lysbakken i 2011. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ble vedtatt i 2013.

ReferanserRediger

  1. ^ «https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=likestillingsloven». Besøkt 22. februar 2021.  Ekstern lenke i |title= (hjelp)
  2. ^ «Vil endre loven for å kvotere inn mannlige studenter». nrk.no. 8. februar 2017. Besøkt 4. mars 2021. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.