Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering er en FN-traktat som påbyr dets medlemsland å eliminere rasediskriminering og å fremme forståelse mellom raser. Traktaten er kontroversiell fordi den også krever at deltagende land forbyr hatiske utsagn og kriminaliserer medlemskap i rasistiske organisasjoner, noe som kan tolkes som et inngrep i ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.

Konvensjonen inkluderer også en klagemekanisme som gjør den bindende for deltagerland. Dette har ført til utviklingen av avgrensende fortolkninger og iverksettelser av traktaten.

Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling den 21. desember 1965, og trådte i kraft den 4. januar 1969. Per oktober 2009 er den signert av 85 deltagerland, og har 173 medlemmer.

Eksterne lenkerRediger