Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter (forkortelse: SP, på engelsk: ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights) er en FN-konvensjon basert på Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Den ble skrevet den 16. desember 1966 og trådte i kraft den 23. mars 1976.

Konvensjonens medlemsland: Medlemmer i grønt, ikke-medlemmer i grått

Opprinnelig var det FNs menneskerettighetskommisjon som skulle overvåke medlemslandenes overholdelse av konvensjonen. Menneskerettighetskommisjonen bestod av 18 eksperter som møttes tre ganger i året, valgt av medlemslandene selv. Etter langvarig kritikk mot denne kommisjonen, ble den erstattet med FNs menneskerettighetsråd i 2006.

Konvensjonens første tilleggsprotokoll opprettet en klageinstans hvortil individer fra medlemslandene kan levere klager for gjennomgåelse av Menneskerettighetsrådet. Den andre tilleggsprotokollen fordømmer dødsstraff.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter var (per 2017) ratifisert av 170 land.[1] De fleste medlemslandene har ratifisert konvensjonen med bestemte reservasjoner.

Norsk gjennomføring Rediger

Norge ratifiserte konvensjonen i 1972.[2] Norge har reservert seg angående plikten til å holde unge lovovertredere og domfelte adskilt fra voksne, at Riksrettens dommer ikke kan ankes, at det er begrensninger i adgangen til å anke fellende straffedommer, og at Norge ikke har et forbud mot krigspropaganda (art. 20 (1)).[3] I 1999 ble konvensjonen (og dens to protokoller) inkorporert i menneskerettsloven som norsk lov.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ «Human Rights Watch Submission re International Financial Institutions and Human Rights». Human Rights Watch (engelsk). 25. april 2017. Besøkt 26. august 2018. 
  2. ^ Utenriksdepartementets traktatregister: Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter
  3. ^ United Nations Treaty Collection: CHAPTER IV HUMAN RIGHTS 4. International Covenant on Civil and Political Rights Arkivert 1. september 2010 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker Rediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.