Likestillings- og diskrimineringsloven

Norsk lov

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (korttittel likestillings- og diskrimineringsloven) er en norsk lov som ble vedtatt i 2017 og som trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven har som formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering i det norske samfunnet.

Likestillings- og diskrimineringsloven
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetKultur- og likestillingsdepartementet
Vedtatt16. juni 2017
I kraft1. januar 2018
FormålFremme likestilling og hindre diskriminering
NettsideLovdata

Loven samlet forbudet mot diskriminering på ulike områder i en felles lov, og erstattet fire lover:

Likestillings- og diskrimineringsloven har forbud mot diskriminering eller trakassering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Loven gir arbeidsgivere og myndigheter plikt til å arbeide for likestilling og mot diskriminering. Loven har forbud mot seksuell trakassering samt bestemmelser om positiv særbehandling samt rett til individuell tilrettelegging og plikt til universell utforming.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.