Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet
LDO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
TypeOmbud
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2006; 14 år siden (2006-01-01)[1]
Org.nummer988 681 873
OmbudHanne Bjurstrøm
HovedkontorMariboes gate 13, Oslo
UnderlagtBarne- og familiedepartementet
Ansatte37 (2018)
Nettsideldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud i Norge som ble opprettet 1. januar 2006, ved sammenslåing av det daværende Likestillingsombudet med Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. I forbindelse med sammenslåingen ble ombudets saksfelt utvidet fra likestilling mellom kjønnene til også å omfatte diskriminering på andre grunnlag, herunder etnisitet og funksjonsevne.

Den 23. oktober 2015 ble Hanne Bjurstrøm utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud.[2][3]

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

HistorieRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 som en etterfølgerinstitusjon etter tre tidligere statsetater: Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. Likestillingssenteret var en etterfølgerinstitusjon etter Likestillingsrådet, opprettet etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i 1972. Likestillingsombudet ble opprettet i 1978, også etter initiativ fra NKF.[4] NKF-leder Eva Kolstad var sentral i etableringen av begge institusjonene og var både leder i Likestillingsrådet og det første likestillingsombudet. Senter mot etnisk diskriminering ble opprettet i 1998 med Manuela Ramin-Osmundsen som leder. Det har tilsammen vært åtte likstillingsombud, hvorav alle har vært kvinner.

OppgaverRediger

 
Hanne Bjurstrøm, - likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, avstamning, nedsatt funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering, medlemskap i fagforening, politisk syn og alder.

De som har opplevd diskriminering får gratis råd fra ombudet om sine rettigheter og plikter, samt muligheter til å gå videre med saken.

Ombudet ble opprettet 1. januar 2006 med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven. Beate Gangås var det første likestillings- og diskrimineringsombudet. Hennes åremålsperiode gikk ut 31. desember 2009.

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet. Det innebærer blant annet å:

  • avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling
  • bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd
  • gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
  • gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
  • formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering
  • være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger for samarbeid mellom aktuelle aktører

Veiledning i rettigheterRediger

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel i forbindelse anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel eller ved søknad om fri sakførsel.

Internasjonale konvensjonerRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å utveksle erfaringer nasjonalt og internasjonalt. Ombudet skal påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Liste over ombud siden 1978Rediger

 
Minneplakett om det første likestillingsombudet Eva Kolstad i Møllergata 16, der ombudet hadde kontor

LikestillingsombudRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger