Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet
LDO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
TypeOmbud
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2006; 14 år siden (2006-01-01)[1]
OmbudHanne Bjurstrøm
HovedkontorMariboes gate 13, Oslo
EierBLD
Ansatte37 (2018)
Nettsideldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud i Norge som ble opprettet 1. januar 2006, ved sammenslåing av det daværende Likestillingsombudet med Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. I forbindelse med sammenslåingen ble ombudets saksfelt utvidet fra likestilling mellom kjønnene til også å omfatte diskriminering på andre grunnlag, herunder etnisitet og funksjonsevne.

Den 23. oktober 2015 ble Hanne Bjurstrøm utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud.[2][3]

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

HistorieRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 som en etterfølgerinstitusjon etter tre tidligere statsetater: Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. Likestillingssenteret var en etterfølgerinstitusjon etter Likestillingsrådet, opprettet etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i 1972. Likestillingsombudet ble opprettet i 1978, også etter initiativ fra NKF.[4] NKF-leder Eva Kolstad var sentral i etableringen av begge institusjonene og var både leder i Likestillingsrådet og det første likestillingsombudet. Senter mot etnisk diskriminering ble opprettet i 1998 med Manuela Ramin-Osmundsen som leder. Det har tilsammen vært åtte likstillingsombud, hvorav alle har vært kvinner.

OppgaverRediger

 
Hanne Bjurstrøm, - likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, avstamning, nedsatt funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering, medlemskap i fagforening, politisk syn og alder.

De som har opplevd diskriminering får gratis råd fra ombudet om sine rettigheter og plikter, samt muligheter til å gå videre med saken.

Ombudet ble opprettet 1. januar 2006 med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven. Beate Gangås var det første likestillings- og diskrimineringsombudet. Hennes åremålsperiode gikk ut 31. desember 2009.

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet. Det innebærer blant annet å:

  • avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling
  • bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd
  • gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
  • gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
  • formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering
  • være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger for samarbeid mellom aktuelle aktører

Veiledning i rettigheterRediger

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel i forbindelse anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel eller ved søknad om fri sakførsel.

Internasjonale konvensjonerRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å utveksle erfaringer nasjonalt og internasjonalt. Ombudet skal påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Liste over ombud siden 1978Rediger

LikestillingsombudRediger

Likestillings- og diskrimineringsombudRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger