Senter mot etnisk diskriminering

Senter mot etnisk diskriminering var et norsk statlig organ som skulle kartlegge diskriminering og yte gratis rettshjelp til enkeltpersoner som føler seg diskriminert på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge, eller nasjonal/etnisk opprinnelse.

Senteret ble opprettet i 1998 og var underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Det ble lagt ned 31. desember 2005, og deler av senterets ansvarsområder og oppgaver ble overtatt av det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Daglige ledereRediger

Eksterne lenkerRediger