Likestillingssenteret

Likestillingssenteret var et statlig kontor som eksisterte fra 1997 til 1. januar 2006 og som arbeidet med likestillingsspørsmål. Likestillingssenteret oppstod etter en omorganisering av det tidligere Likestillingsrådet, opprettet 1972, og hadde som formål å arbeide for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Det må ikke forveksles med Likestillingsombudet, som også eksisterte i samme periode. I 2006 ble Likestillingssenteret og Likestillingsombudet fusjonert inn i Likestillings- og diskrimineringsombudet.[1]

Senterets formelle navn ved etableringen var Kompetansesenter for likestilling, men senteret ble profilert under navnet Likestillingssenteret, herunder i logoen. Lederen for senteret ble ofte omtalt som likestillingsdirektør.

Det tidligere statlige Likestillingssenteret har ingen tilknytning til Likestillingssenteret på Hamar, som drives av Stiftelsen Kvinneuniversitetet og som tok i bruk navnet Likestillingssenteret på sin utadrettede virksomhet i 2008.

DirektørerRediger

Kontorsjef Mona Larsen-Asp fungerte i stillingen mellom Yssens fratredelse og Long Litt Woons tiltredelse.

ReferanserRediger

  1. ^ Likestillingssenteret, Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget, 2005