Liber Pontificalis

Liber Pontificalis (Paveboken) er en samling av biografier om pavene fra den første, St. Peter og fram til det 15. århundre. Den eldste delen er fra det 5. århundre, med senere utvidelser og korrigeringer. Verket inneholder viktig informasjon om pavedømmets tidlige historie, men mye av det materialet, særlig det om de første fire århundrer, er usikkert. Blant historikere er dette velkjent, og man ser derfor ofte at informasjonen siteres som sikker, men med henvisning til Liber Pontificalis – blant historikere er dette nok til å gjøre det klart at informasjonen kan være feilaktig.

Den andre seksjonen i verket går fram til og med pave Stefan V (885-891), og den tredje seksjonen, skrevet i en annen stil enn de to eldste, slutter med Eugenius IV (14311447) og Pius II (14581464) – pavene mellom dem er ikke med.

De fleste biografiene oppgir pavens fødested, lengden av pontifikatet, dekreter utstedt av ham, bygging og renovering av kirker i Roma, donasjoner, ordinasjoner foretatt av ham, og hans gravsted.

Det er gitt ut flere tekstkritiske utgaver; den siste store av Louis Duchesne i Paris 188692. Theodor Mommsens utgave fra samme periode er ufullstendig. Det finnes også senere utgaver med mindre kritisk apparat, som Raymond Davis, The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis). University of Liverpool Press, Liverpool 1989. ISBN 0-85323-216-4.