Pontifikat (latin pontificatus, «øverste presteembete»), er en benevnelse på en paves embete eller embetstid. Opprinnelig var pontifices øverste prestekollegiet i antikkens Roma.

Johannes Paul II (1920 – 2005) har et av de lengste pontifikat i den katolske kirkes historie.

Johannes Paul II hadde et av de lengste pontifikat da han var pave i 26 år, 5 måneder og 17 dager. Det lengste pontifikatet i den romersk-katolske kirkens historie har Pius IX (18461878) med 31 år og 8 måneder. Det har blitt hevdet at Apostelen Peters tid som Romas biskop skal betegnes som et pontifikat, og dermed som det lengste, skjønt lengden på Peters embetstid er vanskelig å fastslå med historisk sikkerhet.

Det korteste pontifikatet Stefan II (valgt pave) som satt tre dager på pavestolen i mars 752. Da han ikke rakk å bli installert og kronet, hvilket på den tiden ble sett på som et krav, regnes han ikke lenger som en legitim pave. Han ble dog regnet som pave under navnet Stefan II fra 1500-tallet fram til 1960, men Annuario Pontificio, Vatikanets årbok, strøk ham i 1961 og han er i dag ikke innført i Liber Pontificalis. Det korteste pontifikatet innehar således av Urban VII med kun tolv dager, fra 15. til 27. september 1590.

Se også Rediger