Levermoser

Levermoser er små landplanter med nokså enkel bygning. De er enten bladløse thalli eller består av stengler med tre eller flere rader av overlappende blad eller skjell. Den midterste bladraden er tydelig forskjellig fra de andre radene. Levermoser mangler røtter, men tar opp vann og næring via encellede såkalte rhizoider.

Levermoser
Lunularia cruciata (Marchantiales)
Lunularia cruciata (Marchantiales)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Marchantiophyta
[Hepaticae
Hepaticopsida
Hepaticophyta]
Norsk(e) navn: levermoser
Hører til: landplanter,
grønne planter,
planter
Antall arter: 8000
Habitat: på fuktig jord og i vann
Utbredelse: kosmopolittisk i tropisk til subpolart klima
Delgrupper:

Tidligere ble bladmoser, levermoser og nålkapselmoser sammenfattet som moser. I dag vet man at en slik gruppe er kunstig. Levermosene er søstergruppen til alle de resterende landplantene (dvs. nålkapselmoser, bladmoser og karplanter).

Eksterne lenkerRediger