Kosmopolitisk utbredelse

biogeografisk beskrivelse
(Omdirigert fra «Kosmopolitt (biogeografi)»)

Kosmopolitisk utbredelse eller kosmopolitisk distribusjon er et økologisk begrep innenfor biogeografi som innebærer at en arts eller en biologisk gruppes forekomstareal og utbredelsesområde dekker hele eller mesteparten av kloden.[1]

Spekkhogger er et eksempel på en art med tilnærmet kosmopolitisk utbredelse

Eksempler på kosmopolitisk utbredelse er mennesket (Homo sapiens) og grupper av pattedyr, fugler, insekter, planter osv. I begrepet ligger det implisitt en avgrensning til det naturlige miljøet, typisk terrestrisk eller akvatisk. For eksempel finnes brugde i havet i områder med temperert klima, både på den sørlige og den nordlige halvkule, men ikke i tropene og ikke i ferskvann.

Begrepet kosmopolitt stammer fra gresk (kosmos, «(verdens)orden»; polites, «borger») og brukes for å understreke at det som omtales gjelder globalt. Når begrepet brukes om personer, er en kosmopolitt en verdensborger.

Referanser rediger

  1. ^ Ian F. Spellerberg & John William David Sawyer, red. (1999). «Ecological patterns and types of species distribution». An Introduction to Applied Biogeography. Cambridge University Press. s. 108–132. ISBN 978-0-521-45712-5. 


Autoritetsdata