Lenin-skolen

Komintern-kaderskoler i Moskva

Lenin-skolen er det norske, noe upresise navnet som benyttes om Kominterns kaderskoler i Moskva i mellomkrigstiden. Skolene tok inn utvalgte kandidater fra de ulike partiene i Komintern, og en rekke sentrale, norske NKP-ledere studerte her i 1920- og 1930-årene.

Lenin-skolen omfattet formelt sett ulike utdanningsinstitusjoner og avdelinger, dels med ulikt studieinnhold, dels basert på ulike språk. De norske elevene var fordelt på:

  • Kommunistitsjeskij Universitet Natsionalnykh Mensjinstv Zapada (KUNMZ), det kommunistiske universitet for vestens minoriteter, ofte bare kalt «Vesten-universitetet».
  • Mezjdunarodnaja Leninskaja Sjkola (MLS), den internasjonale Lenin-skolen.

I årene fra 1926 til 1937 var 89 nordmenn studenter ved Kominterns skoler, 50 ved KUNMZ, 44 ved MLS (noen gikk begge steder).[1] Mange av disse hadde både før og etter Moskva-oppholdet sentrale posisjoner i NKPs partiorganisasjon og som redaktører i NKPs presse.

Blant nordmenn tilknyttet skolen som studenter eller lærere var:

 

Mot slutten av 1930-tallet ble disse tilbudene i Moskva avviklet, og Kominterns utdanningsvirksomhet for partifolk fra de nordiske landene videreført i Sverige. Der gikk vel 20 norske NKP-folk på Björknäs Folkhögskola i årene 1937 - 1939.[2] Kominterns Moskva-skoler ble endelig lagt ned i løpet av 1937-1938.

Etter krigen ble lignende utdanningsvirksomhet satt i gang i DDR, men for NKPs vedkommende i mindre omfang.

Referanser

rediger
  1. ^ Side 107. Ole Martin Rønning: Stalins elever. Kominterns kaderfskoler og Norges Kommunistiske parti 1926-1949. Doktoravhandling i historie, Universitetet i Oslo 2010.
  2. ^ Side 211, 373. Ole Martin Rønning: Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske parti 1926-1949. Doktoravhandling i historie, Universitetet i Oslo 2010.