Leirskredet i Sokkelvika i 1959

Leirskredet i Sokkelvika i 1959 var et kvikkleireskred som ble utløst 7. mai 1959 i Indre Sokkelvika noen kilometer nord for Sørkjosen, på vestsiden av Reisafjorden i Nord-Troms. Skredet startet på sjøbunnen og forplantet seg inn på land. Det kom uten forvarsel.

Fra Sørkjosen (i forgrunnen) mot Ytre Sokkelvika, 1951. Indre Sokkelvika kan skimtes helt til venstre i bildet.
Foto: L.S. / Nasjonalbiblioteket

Av de 17 menneskene som ble tatt av raset, døde ni, derav fire barn. Alle de omkomne var i familie. Av materielle tap var fire våningshus, tre fjøs, fem sjøhus, to kaier, to buer, tre sjarker og fire spissbåter. Bare tre hus sto igjen.[1]

Årsaken til skredet ble aldri funnet.[2] Raset skjedde etter en periode med mye nedbør, og kan ha blitt utløst av menneskelig aktivitet.[3]

Det har blitt reist en minnebauta i Sokkelvika.[3]

Andre ras i områdetRediger

10. mai 2015 gikk et nytt ras i Sørkjosen et par kilometer lenger inn i fjorden. Det førte ikke til personskader, men tok med seg bygninger og brygger samt halve moloen i Sørkjosen. Mesteparten av raset gikk under vann.[4] E6 fikk en opptil 700 km lang omkjøring via Finland.[5] Årsaken til dette skredet var at det var fylt stein i fjorden for å lage fundament til et nytt veikryss[2] og tunnel. Det nye raset har blitt sett i sammenheng med raset i Sokkelvika.[3]

ReferanserRediger

  • NGU Rapport 2005.018[død lenke], Leirkartlegging i Troms: Kvartærgeologien ved Sandstrand, Ånstad og Ibestad i kommunene; Skånland og Ibestad, – et grunnlag for videre skredfarekartlegging.
  • Brænd, T. 1961: Skredkatastrofen i Sokkelvik i Nord-Reisa 7. mai 1959. Norges Geotekniske Institutt. Publikasjon nr. 40, s. 11-13.