Lauvfellende planter kalles de trærne eller buskene som mister alle bladene en gang i løpet av året. I mange deler av verden sammenfaller bladfallet med kommende vinter, men årlige tørkeperioder kan også være årsak til at felling av bladene er nødvendig for plantenes overlevelse. Selv i områder hvor de fleste trær og busker feller bladene, finnes det planter som beholder bladene (se Eviggrønne).

Sommereik er lauvfellende.

Lauvfelling er som regel en tilpasning til årvisse sesonger der tilgang til vann er svært begrensa. I Norge vil dette si vinteren, som de fleste steder innebærer frossen jord, og dermed vanskeliggjør opptak av vann. Andre steder i verden forekommer det årlige tørkeperioder som plantene har tilpassa seg ved å felle bladene, som for eksempel tropisk lauvfellende skog. Planter trenger kontinuerlig tilgang på vann for å holde transport og fotosyntese i gang. Å kvitte seg med bladene gjør at behovet for vann kan reduseres drastisk.

Se også

rediger