Tørke er en utvidet periode hvor tilgangen av vann faller under de statistiske behovene for en region. Tørke er ikke et rent fysisk fenomen, men i stedet et samspill mellom naturlig tilgang på vann og menneskelige behov for vann.

Tørke. Sonora-ørkenen i Mexico.

Den presise definisjonen av tørke er blitt vanskeliggjort av politiske forhold, men der er vanligvis tre typer forhold som blir henvist til som tørke.

  • Meteorologisk tørke oppstår når det er en forlenget periode med nedbør under gjennomsnittet.
  • Agrikulturell tørke oppstår når der er for lite fuktighet for gjennomsnittlige avlinger. Denne tilstanden kan oppstå selv i tider med gjennomsnittlig nedbør på grunn av jordforhold eller agrikulturelle teknikker.
  • Hydrologisk tørke oppstår når vannreservene som er tilgjengelig i kildene som innsjøer og reservoarer faller under statistisk gjennomsnitt. Denne situasjonen kan oppstå selv i tider med gjennomsnittlig (eller over gjennomsnitt) nedbør, når økt brukt av vann minsker reservene.

Når ordet «tørke» blir brukt i det vanlige, er vanligvis den tenkte definisjonen den meteorologiske tørken. Men når ordet brukes av byplanleggere, er det ofte hydrologisk tørke.