Romanisering

translitterasjon av tegn fra et annet skriftsystem til latinske bokstaver
(Omdirigert fra Latinisering)

Romanisering eller latinisering er en prosess hvor ord og språk som vanligvis benytter andre alfabeter eller tegnsystemer enn det latinske, konverteres/translittereres til latinske bokstaver slik at folk som ikke kjenner kildespråket kan lese språkets lyder.

Eksempler på romaniseringssystemerRediger

For japansk skrift:

For kinesisk (mandarin):

For kinesisk skrift:

MetoderRediger

  • Transkripsjon medfører at kilde- og målversjonene lyder ens.
  • Translitterasjon oversetter hver enkelt bokstav i kildeteksten med en eller flere bokstaver i målteksten, uavhengig av om lydene passer sammen.