Meyer-Wempe

Meyer-Wempe er et romaniseringssystem for kantonesisk utviklet av to katolske misjonærer i Hongkong, Bernhard F. Meyer og Theodore F. Wempe under 1920- og 1930-årene.

InitialerRediger

p
[p]
p'
[pʰ]
m
[m]
f
[f]
t
[t]
t'
[tʰ]
n
[n]
l
[l]
k
[k]
k'
[kʰ]
ng
[ŋ]
h
[h]
ts
[ts]
ts'
[tsʰ]
s
[s]
 
ch
[tɕ]
ch'
[tɕʰ]
sh
[ɕ]
 
kw
[kw]
k'w
[kʰw]
i, y
[j]
oo, w
[w]
  • Distinksjonen mellom de alveolare sibilanter ([ts], [tsʰ] og [s]) og de alveolopalatale sibilanter ([tɕ], [tɕʰ] og [ɕ]) er gått tapt i moderne kantonesisk, men den fantes fremdeles på den tid da dette systemet ble utviklet.

FinalerRediger

a
[aː]
aai
[aːi]
aau
[aːu]
aam
[aːm]
aan
[aːn]
aang
[aːŋ]
aap
[aːp]
aat
[aːt]
aak
[aːk]
  ai
[ɐi]
au
[ɐu]
am, om
[ɐm]
an
[ɐn]
ang
[ɐŋ]
ap, op
[ɐp]
at
[ɐt]
ak
[ɐk]
e
[ɛː]
ei
[ei]
      eng
[ɛːŋ]
    ek
[ɛːk]
i
[iː]
  iu
[iːu]
im
[iːm]
in
[iːn]
ing
[ɪŋ]
ip
[iːp]
it
[iːt]
ik
[ɪk]
oh
[ɔː]
oi
[ɔːi]
o
[ou]
  on
[ɔːn]
ong
[ɔːŋ]
  ot
[ɔːt]
ok
[ɔːk]
oo
[uː]
ooi
[uːi]
    oon
[uːn]
ung
[ʊŋ]
  oot
[uːt]
uk
[ʊk]
oeh
[œː]
  ui
[ɵy]
  un
[ɵn]
eung
[œːŋ]
  ut
[ɵt]
euk
[œːk]
ue
[yː]
      uen
[yːn]
    uet
[yːt]
 
      m
[m̩]
  ng
[ŋ̩]
     
  • Finalene m og ng kan kun benyttes som frittstående nasale stavelser.

TonetRediger

Til forskjell fra de fleste romaniseringssystemer for kantonesisk angir Meyer-Wempe inngangstonene for totalt ti tonet.

Tonebeskrivelse Eksempel
øvre jevn a
øvre stigende á
øvre fallende à
midlere innfallende àt
øvre jevn a
øvre innfallende at
nedre jevn ā
nedre stigende ǎ
nedre gående â
nedre innfallende ât