Translitterasjon er omskriving av en tekst fra et alfabet til et annet. Translitterasjon er på denne måten en del av det større begrepet transkripsjon. Det tilstrebes ofte å la de to alfabetene motsvare hverandre tegn for tegn.

Se også rediger