Romanisering

translitterasjon av tegn fra et annet skriftsystem til latinske bokstaver

Romanisering eller latinisering er en prosess hvor ord og språk som vanligvis benytter andre alfabeter eller tegnsystemer enn det latinske, konverteres/translittereres til latinske bokstaver slik at folk som ikke kjenner kildespråket kan lese språkets lyder.

Eksempler på romaniseringssystemer Rediger

For japansk skrift:

For kinesisk (mandarin):

For kinesisk skrift:

Metoder Rediger

  • Transkripsjon medfører at kilde- og målversjonene lyder ens.
  • Translitterasjon oversetter hver enkelt bokstav i kildeteksten med en eller flere bokstaver i målteksten, uavhengig av om lydene passer sammen.