Leggeromanisering

Leggeromanisering er et romaniseringssystem for mandarinkinesisk, utviklet av sinologen og kinamisjonæren James Legge1800-tallet. Det ble senere fortrengt av Wade-Giles, som igjen for det meste har måttet vike plassen for pinyin. Leggesystemet er fremdeles av betydning, først og fremst fordi det er benyttet i Legges fremdeles utbredte oversettelse av Yijing.

BeskrivelseRediger

Leggeromaniseringen benytter følgende konsonanter:

f h hs k kh k kh l m n ng p ph r s sh sz t th w y z z з зh з z

Systemet benytter følgende vokaler:

a â ă e ê i î o u ui û ü

Vokalbokstavene benyttes også i forskjellige vokaldigrafer:

âi âo âu eh ei ih ui

Noen andre trekk ved Legges system:

  • bruken av 'h' for å indisere konsonantisk aspirasjon (slik at der pinyin skriver pi og Wade-Giles skriver p'i, skriver Legge phî ),
  • bruken av kyrillisk/fraktur з distinkt fra z,
  • bruk av kursiverte konsonanter i tillegg til (og distinkt fra) deres normalformer.

Om man sammenligner ord som har blitt romanisert etter Legges system med de samme ordene romanisert etter Wade-Giles' system, ser man at det ofte er mindre men usystematiske forskjeller, slik at det ikke er lett å sette opp korrelasjonslister for disse to systemene.

Eksterne lenkerRediger