Lørenskog prestegjeld

Lørenskog prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Lørenskog kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Lørenskog kirke.

Lørenskog kirke

Lørenskog prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lørenskog kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

Historikk

rediger

Leireimsskógr sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[1] Lørenskog kirke, Leirhemsskógs kirkja, er opprinnelig i stein og antas å være bygget mellom 1150 og 1250, beliggende like øst for en Olavskilde som var kjent for undergjørende vann. Skipet er rektangulært og koret — som er smalere og lavere — er nesten kvadratisk.[2]

Middelalderkirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Leiremsskogs kirkja. I middelalderen omtales kun Lørenskog sogn, som etter reformasjonen ble tillagt som annekskirke til Skedsmo prestegjeld.[3]

Nyere tid

rediger

Lørenskog sogn dannet grunnlaget for Lørenskog kommune opprettet 1. januar 1908.

Ved kgl.res. av 5. desember 1947 ble Lørenskog prestegjeld utskilt fra Skedsmo prestegjeld, gjeldende fra 1. juli 1948.[4]

Ved kgl.res. av 28. oktober 1983 ble området vest for Langvannet og Losbyelva utskilt som eget prestegjeld og sogn, hvilket fikk navnet Skårer prestegjeld.[5][6]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[7]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 16. 
  2. ^ Lørenskog kirke, norske-kirker.net
  3. ^ Christie, Sigrid (1969). Norges kirker. Land og kirke. s. 179. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Akershus, arkivverket.no
  5. ^ Deling av Lørenskog prestegjeld, lovdata.no
  6. ^ «Lørenskog prestekontor, arkivportalen.no». Arkivert fra originalen 25. august 2021. Besøkt 25. august 2021. 
  7. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.