Skårer prestegjeld

Skårer prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det lå i Lørenskog kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Skårer kirke.

Skårer kirke i Lørenskog

Skårer prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lørenskog kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

HistorikkRediger

Ved kgl.res. 28.10.1983 ble området vest for Langvannet og Losbyelva i Lørenskog prestegjeld utskilt som eget prestegjeld og sokn, hvilket fikk navnet Skårer prestegjeld.[1]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[2]

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger