Kungl. Maj:ts orden

Wikimedia-listeartikkel

Kungl. Maj:ts orden (norsk: Hans Majestets ordener) er en svensk betegnelse på avdelingen innen den kongelige hoffstat i Sverige som forvalter de svenske ordenene. Betegnelsen kan noen ganger også benyttes i snevrere betydning om én av ridderordenene, Serafimerordenen, men dette er ikke riktig. I tillegg til denne hører også Nordstjerneordenen, Sverdordenen og Vasaordenen inn under avdelingen. Siden 1975 tildeles kun Serafimerordenen og Nordstjerneordenen, de to øvrige er hvilende. Karl XIIIs orden, en kongelig orden for det svenske frimureriet, hører ikke lenger inn under Kungl. Maj:ts orden.

Kongen er i egenskap av ordenenes stormester avdelingens leder. Avdelingen består ellers av en ordenskansler, som står i spissen for et ordenskanselli. Til dette hører en ordenssekretær, som også er viseordenskansler, skattmester, og en ordensintendant.[1] Avdelingen har også tilknyttet en våpenmaler, det vil si en utøvende heraldisk kunstner. Tidligere hadde avdelingen også kansellist og inntil 1974 fantes det ved Kungl. Maj:ts orden også en kapellan.

Ordenskapittelet, bestående av kongen som stormester og embetsmennene ved Kungl. Maj:ts orden, kommer som regel sammen en gang om året for å fatte beslutninger om tildeling av ordener til utenlandske borgere, om økonomiske og andre forhold.

I snever betydning benyttes betegnelsen Kungl. Maj:ts orden noen ganger også om svenske innehavere av Serafimerordenen. Dette har sin bakgrunn i forkortelsen for tittelen Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts orden, forkortet RoKavKMO. I denne sammenheng er ordet «orden» en flertallsform som viser til at svensker som skulle utnevnes til Serafimerordenen allerede måtte være kommandører av 1. klasse av en av de øvrige svenske ordener. Gjennom dette har uttrykket Kungl. Maj:ts orden feilaktig blitt knyttet utelukkende til Serafimerordenen. Utenlandske ordensinnehavere tituleres Riddare av Serafimerorden, forkortet RSerafO.

ReferanserRediger

  1. ^ Sveriges statskalender 2010, Storkholm: Fritzes, 2010, s. 34.

KilderRediger

  • Per Nordenvall: Kungliga Serafimerorden, 1748–1998, Stockholm: Kungl. Maj:ts Orden, 1998

Eksterne lenkerRediger