Ordenskanselli er betegnelsen på det sekretariat som forestår den daglige drift av en orden. Ofte ledes et ordenskanselli av en ordenskansler, som ordenens øverste embetsmann, i noen tilfeller finnes det også en visekansler, samt et antall kansellister eller andre tjenestemenn, som eksempelvis ordensbiskop og ordenshistoriograf.[1]

I Norge er ordenskanselliet ved St. Olavs Orden sekretariat for denne ordenen og forbereder saker som har med tildeling av ordener- og medaljer å gjøre.[2][3] Ordenskanselliet ledes av en kansellisjef, som er underlagt hoffsjefen ved Det kongelige hoff, og består derutover også av en kansellist og en ordenssekretær. Ordenskanselliet for Den Kongelige Norske Fortjenstorden er plassert i Utenriksdepartementet og består av kansellisjefen og en ordenssekretær.[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Ordensvæsenets organisation» i Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 11f.
  2. ^ Statutter for tildeling av St. Olavs Orden, Kongehuset.
  3. ^ Søknad om tildeling av orden eller medalje, Kongehuset.
  4. ^ Statuttar for tildeling av Fortenesteordenen, Kongehuset.

Kilder rediger

  • Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966