Ordensråd er betegnelsen på et utvalg som har til oppgave å vurdere kandidater for utnevnelse til en orden og ellers delta i administrasjonen av ordenen. I noen tilfeller kan ordensrådet fungere som et instrument for politisk kontroll over ordensutnevnelser, i andre tilfeller kan ordensrådet rekrutteres på en slik måte at det sikrer uavhengighet. I noen ordener rekrutteres ordensrådet fra ordensmedlemmenes reker. Kandidatene kan fremkomme gjennom nominasjonen åpen for publikum eller etter forslag fra en avgrenset krets av tjenestemenn, politikere eller andre. I noen tilfeller kan ordensrådet også ha rett til selv å nominere.

I Norge ble et ordensråd innført for St. Olavs Orden som følge av striden mellom kongemakten og regjeringen om ordensvesenet, og var opprinnelig et uttrykk for ønske om større politisk kontroll over ordensutnevnelser.[1] Ordensrådet for St. Olavs Orden består av fem personer, oppnevnt av stormesteren etter innstilling fra hoffsjefen.[2] Den Kongelige Norske Fortjenstorden har et ordensråd på tre personer: Hoffsjefen, protokollsjefen i Utenriksdepartementet og kansellisjefen i St. Olavs Orden.[3]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Torgersen, Rolf Normann: Ordener, Oslo: Nye Atheneum, 1987, s. 165, 173.
  2. ^ «Statutter for tildeling av St. Olavs Orden», kongehuset.no.
  3. ^ «Statuttar for tildeling av Fortenesteordenen», kongehuset.no.