Ordenskapittel

Ordenskapittel er en betegnelse på den organisasjon som forvalter en orden, som regel bestående av den øverste leder, enten denne kalles ordensherre eller stormester, ordenens embetsmenn, kanselli og ordensråd. Kansleren er blant de vanligste embetsmenn i ordener. Noen ordener har i sine ordenskapitler også religiøse embetsmenn.

KilderRediger

  • «Ordensvæsenets organisation» i Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 11f