Karl XIIIs orden (svensk: Carl XIII:s orden) er en kongelig svensk ridderorden, innstiftet av kong Karl XIII i 1811. Sveriges konge er ordenens stormester.

Karl XIIIs orden

Ordenen har bare én grad, ridder. Den tildeles utelukkende svenske og utenlandske frimurere av protestantisk tro. Det er bare frimurere av ellevte grad som kan bli medlem i denne orden. Antallet ordensmedlemmer er fastsatt til 33:

  • Tre medlemmer av kongelig blod
  • Tre geistlige
  • 27 verdslige riddere

Antallet utenlandske riddere er begrenset til syv.

Kong Karl XIII, rundt halsen bærer han Carl XIIIs orden i rødt

Opptagelse av nye riddere skjer 28. januar på Karladagen. Ridderne bærer i et rødt bånd om halsen et rødt, kronet frimurerkors (St. Georgs-korset) med initialene XCIII på baksiden og B på forsiden, samt et rødt brystkors.

Karl XIIIs orden er den eneste av de kongelige svenske ordenene der ordensdrakten fremdeles er i bruk. Frimurerne bruker sine ordensprydelser fra 11. grad. Ordenen ble stiftet 27. mai 1811 av daværende kong Karl XIII av Sverige. Han utnevnte seg selv som Salomos Viseste Vikar eller stormester. Fra 1811 og frem til i dag er det bare de svenske kongene som har blitt utnevnt til stormestere. Kong Carl XVI Gustav av Sverige er i dag stormester og øverste beskytter av ordenen. Da Sveriges ordensvesen ble omorganisert tidlig på 1970-tallet, ble det bestemt at ordenen ikke skulle være en offisiell utmerkelse. Den er deretter en orden innen det svenske frimureriet og skiller seg dermed fra andre kongelige ordener i Sverige. Karl XIIIs orden er ikke lenger en del av Kungl. Maj:ts orden.[1]

Eneste nålevende norske ridder av Karl XIIIs orden er tidl. Ordenens Stormester i Den Norske Frimurerorden, Magne Frode Nygaard (utnevnt 28. januar 2002).

Referanser rediger

Litteratur rediger

  • Tom C. Bergroth (2002): Kungl. Carl XIII:s Orden 1811 – «til uppmuntran och belöning för medborgerliga och välgörande bemödanden til nödlidandes och allmänt gagn»