Kulturministeriet er et dansk departement som ble opprettet i 1961 som Ministeriet for Kulturelle Anliggender med Julius Bomholt som den første ministeren.

Kulturministeriet sett fra Vindebrogade

Ministeriets ansvarsområder er: Skapende kunst, musikk, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, kulturminnevern og -bevaring, arkeologi og fortidsminner samt videregående utdanning innenfor de kunstneriske områdene. I tillegg til dette kommer almenkulturelle formål, opphavsrett, radio og tv, idrett samt kulturelle forbindelser med utlandet, herunder Norden og EU.

Kulturministeriets vesentligste oppgaver vedrører departementets og styrenes ministerrådgivning og lovgivningsmessige initiativer samt de styremessige oppgaver i forhold til bl.a. de statlige og statsanerkjente kulturinstitusjonene og institusjoner som mottar tilskudd.

Ministerområdet omfatter 42 statsinstitusjoner. Det ytes driftstilskudd til rundt 1 000 institusjoner.

Fra 23. februar 2010 er Per Stig Møller fra Det Konservative Folkeparti kulturminister.

Institusjoner Rediger

Eksterne lenker Rediger