Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden er underlagt Kulturministeriet og ble stiftet den 1. mai 1986 av Træskibs-sammenslutningen, Nationalmuseet og Handels- og Sjøfartsmuseet.

Fondet ble opprettet ut fra ønsket om å yte et bidrag til bevaring og restaurering av karakteristiske danske fartøyer samt å øke forståelsen for de kulturhistoriske verdier som skip og maritime miljøer representerer.

Eksterne lenkerRediger