Kultur (andre betydninger)

Wikimedia-pekerside

Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et begrep med mange betydninger.

Med utgangspunkt i det tyske kulturbegrepet uttrykt av Gottfried Wilhelm Herder om flere selvstendige kulturer, brukes nå for eksempel parallelle kulturer om eksempelvis bondekultur og bykultur (embetsmannskultur) innenfor en og samme kulturtradisjon og med støtte i den samme infrastruktur.

Kulturlandskap og kulturbeite er to eksempler på landbrukets måte å bruke ordet på. Ordet brukes da som motstykke til «natur».

Den direkte betydningen av kultur som dyrking blir brukt i forskjellige sammenhenger:

Disambig.svg

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Kultur.