Akvakultur er kultivering av organismer i vann, og omfatter dyrking av planter, alger og skjell og oppdrett av fisk. De tidligste eksempelene på akvakultur var oppdrett av karper i Kina, som man kjenner til har foregått fra ca. år 2500 f. kr. Akvakultur har hatt en stor vekst i moderne tid og står i dag for omtrentlig halvparten av verdens uttak av sjømat. Kina er fremdeles verdens største oppdretter, med rundt 70 % av verdensproduksjonen. Havbruk er akvakultur i sjøvann.

Dyrking av østers, illustrasjon fra ca. 1880.

Akvakultur i Norge

rediger

Utdypende artikkel: Akvakultur i Norge

Norge er en liten oppdrettsnasjon i et global perspektiv, men oppdrett av fisk er en av våre største eksportnæringer. I 2009 utgjorde oppdrett av fisk og skalldyr omtrent 950 000 tonn rund fisk.[1] Til sammenligning ble det fisket 2 537 134 tonn vill fisk av norske fartøy i 2009.[2] Oppdrett av laksefisker er den dominerende form for akvakultur i Norge, og landet er verdens største produsent av atlantisk laks. Oppdrett av torsk og blåskjell er også etablerte næringer, men skjer ikke i så stor skala.

Oppdrett av rensefisk, slik som rognkjeks og leppefisker, bedrives også. Disse brukes av lakseoppdrettere, som en del av løsningen på lakselusproblematikken. Rensefisken spiser lakselus fra laksen.

Økologisk akvakultur

rediger

Utdypende artikkel: Økologisk akvakultur

Økologisk akvakultur betegner akvakultur som gjennomføres i henhold til retningslinjer som regulerer økologisk produksjon. I Norge har regjeringen delegert ansvaret for å utvikle disse til Debio.

Litteratur

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Fiskeridirektoratet: Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Arkivert 12. juli 2010 hos Wayback Machine. Fiskeridirektoratet 2010.
  2. ^ Fiskeridirektoratet: Norges fiskerier Arkivert 14. desember 2010 hos Wayback Machine. Fiskeridirektoratet 2010.

Eksterne lenker

rediger