Lakselus

marin parasitt på laksefisker
Se også: Gyrodactylus salaris og skottelus (Caligus elongatus).

Lakselus er en art i gruppen hoppekreps. Den lever som marin parasittlaksefisker. Den lever av slimet, huden og blodet til fisken[1].

Lakselus
Lakselus
Vitenskapelig(e)
navn
:
Lepeophtheirus salmonis
Krøyer, 1837
Norsk(e) navn: lakselus
Hører til: Lepeophtheirus,
hoppekreps,
krepsdyr
Habitat: parasittisklaks
Utbredelse: nordlige halvkule

Hodebryststykket er bredt og skjoldformet, og brukes som sugekopp. Bakkroppen er smalere, og hos hunnen fylt med egg. Hunnens bakkropp har også to lange eggsekker. Lakselusa bruker føttene til å flytte seg rundt på verten eller svømme mellom verter[2].

Livssyklusen består av åtte stadier, med skallskifte imellom. I det frittsvømmende nauplius-stadiet har den en lengde på 0,54 til 0,85 mm[3]. I copepodit-stadiet er den ca. 0,7 mm lang og angriper fisken. I chalimus-stadiet er den 1,2 til 2,8 mm lang[4]. Man trodde før at lakselusa hadde ni larvestadier, men det har vist seg å være bare syv.[5]

Den vokser til 5 mm lengde for hannene og 10 mm for hunnene. Hver generasjon tar ca. 6 uker ved en temperatur på 10–12 °C

Det har blitt forsket på arten i forbindelse med problemene den skaper i akvakulturen, men man vet lite om dens liv i naturen. Det har blitt vist at lakselus-infeksjoner i oppdrettsanlegg ikke utløser epizootier hos ville fisk. Lakselus liker ikke ferskvann og holder seg under ferskvannslaget som vårflommen skaper i fjordene. Laksesmolt som svømmer i dette laget, er derfor beskyttet mot lus[6].

Til bekjempelse av lakselus i oppdrettsanlegg ble det tidligere brukt kjemikalier i stor grad, men tall fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet viser at det er tilnærmet null bruk av slike midler i norske oppdrettsanlegg. Som erstatning brukes behandling med ferskvann, der ferskvannet gjør at lakselusen raskt slipper taket fra skinnet hos fisken.

Termisk avlusning brukes også. Metoden har vært utprøvd på oppdrettsanlegg siden 2013, i Norge siden 2014. Termisk avlusning tar utgangspunkt i at lus som sitter på fisk inaktiveres og faller av dersom den utsettes for moderat forhøyet vanntemperatur i en kort periode.[7]

Preventiv medisinering har blitt brukt, men dette fører til økt resistens hos lakselusa. I 2008 ble det funnet resistente lakselus i fire oppdrettsanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane[8]. Biologiske metoder som innsetting av leppefisker som f.eks. berggylt anbefales i stedet[9]. Lakselusas genom er også under kartlegging, da kunnskap om dette vil gjøre det lettere å utvikle nye medikamenter og vaksiner mot organismen[10].

Grunnet økt resistens mot de medikamentelle midlene har man sett en kraftig reduksjon i bruken av disse det siste året, fra 3269 behandlinger i 2015 til 1941 behandlinger i 2016. Ikke-medikamentelle metoder hadde en 6-dobbel økning fra 185 i 2015 til 1174 i 2016. Ettersom lakselusen ikke selv fører til død hos laks, men heller håndteringen og behandlingsmetodene så har denne økt det siste året ettersom ikke-medikamentell behandling er svært stressende for fisken[11].

ReferanserRediger

 1. ^ Salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) transcriptomes during post molting maturation and egg production, revealed using EST-sequencing and microarray analysis - biomedcentral.com
 2. ^ Forskergruppe: Parasittiske Copepoder - uio.no
 3. ^ Lepeophtheirus salmonis, parasitology
 4. ^ Veterinærinstituttet: Faktaark om lakselus 2009 Arkivert 22. mai 2010 hos Wayback Machine.
 5. ^ Lakselusa mista to larvestadium Arkivert 2013-09-29, hos Wayback Machine. - forskning.no
 6. ^ Lakselusa – en spesialisert fiskeeter[død lenke], forskning.no, 25. juli 2008
 7. ^ Grøntvedt RN m.fl. (2015). «Termisk avlusning av laksefisk - dokumentasjon av fiskevelferd og effek» (PDF). Veterinærinstituttet. Besøkt 11.10.2016. «Termisk avlusning tar utgangspunkt i at lus som sitter på fisk inaktiveres og faller av dersom den utsettes for moderat forhøyet vanntemperatur i en kort periode.» 
 8. ^ Resistent lakselus oppdaget - p4.no
 9. ^ Leppefisk mot lakselus[død lenke] - forskning.no
 10. ^ Lakselusa er sekvensert Arkivert 2011-05-17, hos Wayback Machine. - forskning.no
 11. ^ «Fiskehelserapporten 2016». www.vetinst.no (true). Besøkt 13. mai 2017. 

Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «krys» definert i <references> brukes ikke i teksten.

Eksterne lenkerRediger