Krohnengen Brass Band

Krohnengen Brass Band er et av landets fremste elitekorps,[1] og kommer fra Sandviken i Bergen. Korpset har som målsetting å holde konserter av høy kvalitet rettet mot et bredt publikum. Korpset har i en årrekke vært et av Norges beste brassband.[1]

Medlemmer Rediger

Krohnengen Brass Band har medlemmer i alderen 15 til 45 år, og en gjennomsnittsalder på ca. 24 år. De rekrutterer medlemmer fra hele landet, og er et yndet korps for ungdom som studerer i Bergen.

Blant medlemmene våre finnes jurister, sykepleiere, leger, tannlege, økonomer, førskolelærere, lærere, programmerere, næringslivsledere, selvstendig næringsdrivende, studenter, etc. Felles for dem alle er at de har musikk som en hobby på meget høyt nivå.

Organisasjon Rediger

Krohnengen Brass Band er drevet på ideelt grunnlag og administreres 100% av korpsets medlemmer. Årsmøtet er korpsets høyeste organ, og velger et styre på åtte medlemmer og ett varamedlem som til daglig ivaretar korpsets drift.

Styret har ansvaret for økonomi, budsjettoppfølging, planoppfølging, musikalsk utvikling og utforming av korpsets langsiktige planer. I tillegg har vi ulike undergrupper som har ansvar for korpsets faste aktiviteter og inntektsbringende arbeid.

KOS Krohnengen Old Stars ble startet opp høsten 2010 som et tilbud til tidligere medlemmer og andre med et hjerte for Krohnengen Brass Band.[2]

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger