Barnehagelærer

pedagog som er spesialisert på barn i førskolealder
(Omdirigert fra «Førskolelærer»)

Barnehagelærer, tidligere kalt førskolelærer, planlegger, gjennomfører og evaluerer det pedagogiske opplegget i en barnehage i samarbeid med styrer, som er videreutdannet førskolelærer. Barnehagelærere organiserer hverdagen for barn i barnehage, på skolefritidsordning eller i barnevern. I barnehagen har de fleste førskolelærere / barnehagelærere betegnelsen pedagogisk leder, men på en avdeling med fire ansatte skal to være førskolelærere / barnehagelærere, hvor en har ansvaret og arbeider som pedagogisk leder og den andre arbeider som førskolelærer / barnehagelærer.

Pr. 2013 er 1/3 av de ansatte førskolelærere / barnehagelærere, et mål for staten er at 50% av de ansatte skal ha 3-årig utdanning i yrket.

I Norge var førskolelærere utdannet til å undervise barn fra 0 til 7 år, og dessuten første årstrinn i grunnskolen. Etter nyordningen (fra 2008) er ikke dette lenger korrekt. Utdannede førskolelærere (som startet sin utdanning etter eller i 2008) er kun utdannet til å undervise barn fra 0 til 6 år, ikke første årstrinn i grunnskolen. Det samme gjelder barnehagelærer som startet utdanningen i 2013 eller senere.

I Norge er barnehagelærerutdanningen treårig (fireårig på deltid), fører frem til en bachelorgrad og kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehagen.[1] Med ett års relevant videreutdanning kan førskolelærere/barnehagelærere tilsettes for arbeid på første til fjerde klassetrinn i grunnskolen(tilbys kun ved noen universiteter og høyskoler).[2]

Historikk rediger

Yrket ble opprinnelig kalt barnehagelærerinne eller barnehagelærer. Første barnehagelærerutdanning i Norge var Barnevernsakademiet i Oslo som ble opprettet i 1935. I 1947 opprettet Menighetspleienes Landsforbund Barnevernsinstituttet i Trondheim[3], som i dag kalles Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelæreutdanning. Senere er utdanning av førskolelærer / barnehagelærer lagt til de fleste lærerutdanningene i Norge.

Yrkestittelen for de som er uteksaminert fram til våren 2015 er førskolelærer. Tittelen barnehagelærer gjeninnføres imidlertid for de som startet utdanningen høsten 2013 [4].

Referanser rediger

  1. ^ KD (3. april 2003). «Rammeplan for Førskolelærerutdanningen» (PDF). Besøkt 13. september 2008. 
  2. ^ Lovdata. «Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling». Besøkt 13. september 2008. 
  3. ^ Lillemyr, Ole Fredrik (1997). Kort historikk. I Søbstad, F. & B. Leinum. Tradisjon og fornyelse i førskolepedagogikken. (ss. 17-22) [Oslo]: Tano Aschehoug
  4. ^ regjeringen.no Ny barnehagelærerutdanning fra 2013, 1.2.2012

Eksterne lenker rediger