Konvers subjunksjon

Konvers subjunksjon er en sannhetsfunksjon i setningslogikken. Den konverse subjunksjonen av to utsagn er falsk hvis og bare hvis det første utsagnet er falsk mens det andre utsagnet er sant. Den symbolske skrivemåten for den konverse subjunksjonen av to utsagn A og B er

og kan uttales som følger:

  • «A hvis B,»
  • «A følger av B,»
  • «A er nødvendig for B.»

Den konverse subjunksjonen er en «baklengs» subjunksjon, dvs. «A hvis B» er ekvivalent med «hvis B, så A», eller symbolsk:

.

Setningslogikk

Sannhetstabell (0 = usant, 1 = sant):

A B
usant A og B A, men
ikke
B
A ikke A,
men B
B enten A
eller B
A eller B verken A
eller B
hviss A,
B
ikke B A hvis B ikke A hvis A,
B
A NAND B sant
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Sannhetsfunksjoner: abjunksjon | inklusiv disjunksjon (adjunksjon) | bisubjunksjon (ekvijunksjon,ekvivalens) | eksklusjon | subjunksjon (implikasjon) | injunksjon | konjunksjon | eksklusiv disjunksjon (alternativ, antivalens, kontrajunksjon, kontravalens) | negasjon

Autoritetsdata