Klypen er økenavnetjernbanekløften i det historiske Sørenga mellom sporområdet øst for Oslo S («hagen») og sporområdet på Loenga. Før i tiden gikk Smålensbanen (Østfoldbanen) gjennom Klypen. I dag ligger Klypen-sporene brakk. I forbindelse med bygging av Follobanen skal Klypen igjen tas i bruk. Inngående og utgående spor for både Follobanen og Østfoldbanen skal legges i en ny stor kulvert i Klypen. Det er varslet tunge anleggsarbeider over en periode på tre til fire år.

Fire spor innebærer en utviding av Klypenkorridoren. Dette vil gå på bekostning av fredede kulturlag fordi Klypen skjærer gjennom kulturmiljøet Oslo middelalderby. Som et av flere avbøtende tiltak forutsetter Riksantikvaren at Klypen overdekkes. Her er Oslo kommunes planer om å utvide Oslo ladegårds barokkhage vestover og skape en helhetlig middelalderpark førende. Legges jernbanesporene dypt nok i Klypen kan Alnaelva gjenåpnes på terreng fra Geitabru rundt Middelalderparken og ned til Middelalderparkens vannspeil.[1] Dette vil være i tråd med kommunedelplanen for Alna miljøpark.

SitatBåde for Oslo kommune, Oslo Elveforum og en rekke av de andre høringsinstansene har det vært viktig at den planlagte jernbaneutbyggingen har et bredere fokus enn bare å få på plass nytt dobbeltspor for Follobanen. Å kunne reetablere middelalderterrenget og gjenåpne Alna på jernbanesporene over Klypen slik at Middelalderparken får en helhetlig utforming, er helt sentralt.Sitat
Oslo Elveforum 11. november 2011[2]

I desember 2015 ble kontraktene på totalentreprisen i området underskrevet. Jernbaneverket skriver følgende: «Totalentreprisekontrakten omfatter arbeid med prosjektering, anskaffelser og bygging av konstruksjoner blant annet en 600 meter lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor, gjennom/under det kulturhistorisk viktige området i Middelalderparken og Klypen-området. Betongtunnelen skal bygges under de eksisterende jernbanesporene og Mosseveien ved Loenga og knyttes sammen med Follobanens lange tunnel gjennom Ekebergåsen. I tillegg skal det bygges tekniske bygg, og eksisterende anlegg og kulverter på og ved Oslo S skal tilpasses ny infrastruktur.»[3] samt «Riksantikvaren, Oslo kommune og Jernbaneverket har kommet frem til en felles løsning for kulturvern ved å innføre både Follobanen og nye spor til Østfoldbanen gjennom området som kalles «Klypen». Samarbeidet har ført til at Middelalderparkens grønne område blir nesten dobbelt så stort som i dag. Det legges også til rette for at Alnaelvas løp kan gå over jernbanesporene.»[4]

ReferanserRediger

  1. ^ «Oslo Elveforum 16.05.2011: Merknad til forslag til detaljregulering for Bispekilen» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 30. januar 2013. 
  2. ^ Oslo Elveforum 2011: Follobanens manglende oppfølging av kommunens uttalelser
  3. ^ JBV.no - En norsk og en italiensk entreprenør innstilt til kontrakter (04.12.2015)
  4. ^ JBV.no