Kiselgurfabrikken på Ims

Kiselgurfabrikken på Ims var en fabrikk i Sandnes som produserte kiselgur fra 1890-årene frem til første verdenskrig. Grunnlaget for fabrikken var at det fantes mengder av kiselgur i Liavatnet og Storavatnet. Kiselgur var og er en sjelden råvare i Europa. I Liavatnet ble det bygd demninger som demmet opp for vannet slik at man kunne skjære ut kiselgur. Kiselguren ble så tørket før den ble transportert på en taubane ned til Ims. På Ims besto virksomheten av en mølle, tre tørkehus, lager og en brygge med flere sjøhus. Kiselgurfabrikken på Ims var den største industrielle virksomheten i Høle fra 1890-årene og i en årrekke framover. Fabrikken ble etter en tid flyttet og ruinene etter den siste fabrikkperioden ligger mellom Lutsivatnet og Storavatnet.

Gurfabrikken i OpenStreetMap.

Taubanen i OpenStreetMap.

KilderRediger